Đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược cho 560 học viên

Ngày 27 tháng 06 năm 2020

Trong 2 ngày (25 và 26/6), tại huyện Mộc Châu và thành phố Sơn La, Sở Y tế Sơn La đã phối hợp với Trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức tập huấn, đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược và kinh doanh dược cho 560 học viên là các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề dược trên địa bàn tỉnh.

 


Lớp tập huấn, đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược tại huyện Mộc Châu.


Các học viên được phổ biến kiến thức pháp luật và quản lý chuyên môn về dược; phổ biến thông tin về các dạng bào chế quy ước và hiện đại theo đường dùng thuốc; phổ biến các quy định về kinh doanh dược. Kết thúc lớp tập huấn, các học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược của Trường Đại học Dược Hà Nội, là điều kiện để các học viên được tiếp tục sử dụng chứng chỉ hành nghề. Đồng thời, góp phần nâng cao việc chấp hành pháp luật, đảm bảo việc hướng dẫn, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả.

Tìm kiếm theo ngày