Đánh giá kết quả tiêu thụ, xuất khẩu xoài và triển khai kế hoạch tiêu thụ, xuất khẩu nhãn năm 2018

Ngày 10 tháng 07 năm 2018

Ngày 10/7, tại huyện Mai Sơn, Ban Chỉ đạo tỉnh về chế biến, xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 598 tỉnh) đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả tiêu thụ, xuất khẩu xoài và triển khai kế hoạch tiêu thụ, xuất khẩu nhãn năm 2018.


 

Hội nghị đánh giá kết quả tiêu thụ, xuất khẩu xoài và kế hoạch tiêu thụ, xuất khẩu nhãn năm 2018.

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 598 tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và các huyện: Thuận Châu, Mộc Châu, Yên Châu, Sông Mã, Mường La, Phù Yên; đại diện các công ty: Agricare, GreenPath, Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, Công ty cổ phần Cánh Đồng Vàng, Công ty TNHH MTV Thanh Tùng và một số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.


Sản lượng xoài toàn tỉnh năm 2018 đạt khoảng 12.580 tấn. Tính đến ngày 9/7/2018, toàn tỉnh đã tiêu thụ khoảng 66,3% tổng sản lượng xoài niên vụ 2018. Trong đó: Tiêu thụ trong nước hơn 6.700 tấn, chiếm 80,5%; xuất khẩu gần 1.630 tấn, chiếm 19,5% với giá bán bình quân tại vườn đối với xoài tượng da xanh 10.000 đồng/kg, xoài tròn Yên Châu 35.000 đồng/kg và xoài hôi 20.000 đồng/kg. Vụ xoài năm nay được mùa và việc tiêu thụ, xuất khẩu xoài đạt kết quả tích cực, khắc phục được tình trạng tranh mua, tranh bán và tư thương ép giá, giúp đời sống người trồng xoài được nâng cao. Dự kiến sản lượng xoài thu hoạch đợt 3, từ ngày 10-30/7 đạt khoảng 4.300 tấn; tiêu thụ trong nước khoảng 2.000 tấn và xuất khẩu 2.300 tấn theo đường chính ngạch và tiểu ngạch sang Trung Quốc.


Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch tiêu thụ và đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm nhãn năm 2018 với sản lượng ước đạt 62.000 tấn, trong đó dự kiến khoảng 3.000-3.500 tấn nhãn quả sẽ được tiêu thụ sang các thị trường: Úc, Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, ASEAN thông qua thỏa thuận hợp tác với các công ty: Agricare, GreenPath, Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, Công ty cổ phần Cánh Đồng Vàng, Công ty TNHH MTV Thanh Tùng. Ban Chỉ đạo 598 tỉnh sẽ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các doanh nghiệp tổ chức các chuỗi sự kiện quảng bá, xúc tiến thương mại và hội chợ tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm nhãn ở trong nước và nước ngoài...


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh đã nhấn mạnh: Cần huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, gắn với sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo của chính quyền các cấp; xác định tiêu thụ nông sản là nhiệm vụ chính trị quan trọng, các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý vùng nguyên liệu, thu gom, tiêu thụ và đẩy mạnh xuất khẩu; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại... 

Tìm kiếm theo ngày