Đánh giá chất lượng liên kết đào tạo tại các trung tâm GDNN-GDTX

Ngày 11 tháng 10 năm 2018

Ngày 11/10, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị trường học, đánh giá hiệu quả liên kết đào tạo tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.


 

Họp đánh giá chất lượng liên kết đào tạo tại các Trung tâm GDNN – GDTX tỉnh.


Việc tổ chức đào tạo theo mô hình liên kết đã góp phần thực hiện phân luồng sau THCS, thu hút học sinh vào học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về phương án giải quyết các lớp đang liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, sau khi giải thể theo Quyết định của UBND tỉnh về việc kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Hiện nay, các trường cao đẳng trên địa bàn đang liên kết đào tạo 61 lớp trình độ trung cấp tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại 11 huyện, sau khi giải thể sẽ chuyển về học hệ bổ túc trung học tại các trường THPT.


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Thủy đề nghị UBND các huyện bàn giao toàn bộ tài sản và học viên tại các trung tâm cho các trường THPT quản lý; các trường THPT tiếp nhận và tiếp tục đào tạo ở hệ bổ túc, nhưng không thực hiện việc dạy nghề tại cơ sở; các lớp đang học trong quá trình liên kết tại các trung tâm GDNN - GDTX tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo đến hết năm 2019...

 

Tìm kiếm theo ngày