Đảng ủy Quân sự tỉnh nêu gương của cán bộ, đảng viên

Ngày 19 tháng 05 năm 2022

Thực hiện các quy định của Trung ương và Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức tốt; luôn giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, phát huy trách nhiệm cao, gương mẫu, đi đầu, thực sự là tấm gương, là nòng cốt trong xây dựng cơ quan, đơn vị.


Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã xác định cán bộ, đảng viên trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp phải nghiêm túc tự quán triệt, nhận thức rõ về nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trước cơ quan, đơn vị. Xây dựng phong cách lãnh đạo dân chủ, sát cơ sở, phương pháp, tác phong làm việc khoa học, dân chủ; làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện ngay việc nêu gương về tư tưởng chính trị; nêu gương về đạo đức, lối sống, tác phong; nêu gương về tự phê bình và phê bình; nêu gương về trách nhiệm trong công tác; nêu gương về đoàn kết nội bộ; về quan hệ với nhân dân; về ý thức tổ chức kỷ luật với phương châm “cấp trên làm gương cho cấp dưới, cán bộ làm gương cho chiến sĩ”. Từ đó tạo động lực, cổ vũ tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

           


Huấn luyện chiến thuật cho chiến sĩ tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 754.

           

Các cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện đảng viên hằng năm. Kết quả, những năm qua, 100% số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ lãnh đạo luôn nêu cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tự giác, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

           

Cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tính tự phê bình và phê bình; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ, ý thức trách nhiệm cao trong công tác, 100% cán bộ, đảng viên luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến công tác. Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm; hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; chống các hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy thi đua và các biểu hiện tiêu cực khác.

           


Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh giúp nhân dân làm đường GTNT.

           

Tại Chi bộ Hậu cần - Kỹ thuật, Đảng bộ Trung đoàn 754, thực hiện trách nhiệm nêu gương, cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và nền nếp, chế độ quy định; phát huy dân chủ góp phần giữ nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, cơ quan không có quân nhân vi phạm kỷ luật và tai nạn giao thông, đáp ứng yêu cầu xây dựng đơn vị vũng mạnh toàn diện. Năm qua, chi bộ đã trực tiếp chỉ đạo, thực hiện bảo đảm hậu cần, tăng gia sản xuất, trong đó công tác tăng gia sản xuất đạt 102% chỉ tiêu đề ra với sản lượng 44.064 kg rau xanh; 13.560 kg thịt lợn, 1.260 kg thịt gia cầm với tổng giá trị 276 triệu đồng. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm doanh trại, điện nước, xăng dầu, vận tải; tăng cường công tác quản lý hậu cần, chống tham ô, lãng phí. Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng ngành, tổ chức huấn luyện cho 912 lượt người, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy trong công tác hậu cần.

           

Thiếu tá Vũ Văn Khoát, Chủ nhiệm Hậu cần, Trung đoàn 754, cho biết: Cán bộ, đảng viên trong chi bộ cũng tích cực tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy đơn vị và trực tiếp tham gia, tổ chức duy trì hoạt động khu cách ly công dân tập trung phòng, chống dịch Covid-19 với 200 giường; tổ chức tiếp nhận, cách ly hoàn thành cho 680 lượt công dân và tiếp chuyển 273 công dân lưu trú tạm thời tại Trung đoàn; tổ chức chỉ đạo công tác phòng chống dịch trong phạm vi toàn đơn vị.

           

Đại tá Hà Văn Dưng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục xây LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt 3 khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh đã xác định đó là: “Nâng cao chất lượng huấn luyện; xây dựng chính quy, chấp hành, pháp luật, kỷ luật; năng lực, chất lượng hoạt động của các tổ chức, năng lực trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ”.


Với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tạo sự chuyển biến đồng đều, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ, tạo sự đồng thuận, nhất trí và bầu không khí dân chủ, đoàn kết được mở rộng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, xây dựng hình ảnh đẹp Bộ đội Cụ Hồ một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tìm kiếm theo ngày