Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

Ngày 30 tháng 06 năm 2020

Ngày 30/6, Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội các chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

 

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Chỉ đạo các chi, đảng bộ trong Khối lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, trường học; nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo các đoàn thể hoạt động theo chức năng, điều lệ. Trong 6 tháng đã xét kết nạp 122 quần chúng, xét công nhận chính thức cho 69 đảng viên, cấp thẻ đảng cho 127 đảng viên, trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 19 đảng viên.

 

 

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chuyển trao Bằng khen

của Ban Thường vụ tỉnh ủy cho các tập thể đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền.

 

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội các chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quán triệt, triển khai đầy đủ, sâu sắc các văn bản chỉ đạo về đại hội đến các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội được thực hiện nghiêm túc, đề cao trách nhiệm của cấp ủy cơ sở. Các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị chu đáo về nội dung, tổ chức lấy ý kiến góp ý theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Các đại biểu dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, có nhiều ý kiến đóng góp chất lượng vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy và dự thảo các văn kiện của cấp trên. Việc bầu cử bảo đảm quy định. Đến ngày 20/4, 100% đảng bộ cơ sở đã chỉ đạo chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2023; đến ngày 20/6, toàn Đảng bộ đã có 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen

cho các tập thể đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2019.

 

6 tháng cuối năm, các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đề ra, lãnh đạo tổ chức hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề đối với các tổ chức đảng và đảng viên; chỉ đạo và thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới trong các cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp.

 

 

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen

cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Tại Hội nghị, Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã chuyển trao Bằng khen của Ban Thường vụ tỉnh ủy cho 5 tập thể đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu 5 năm liền (2015-2019), 28 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2015-2019). Đảng bộ Khối tặng Giấy khen cho 15 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2019; 11 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong triển khai thực hiện và tổ chức thành công đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; tặng Giấy khen cho 9 tập thể, 15 cá nhân điển hình tiên tiến trong 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Tìm kiếm theo ngày