Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh làm việc với Đảng ủy Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

Ngày 07 tháng 04 năm 2021

Ngày 7/4, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã làm việc với Đảng ủy Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh làm việc với Đảng ủy Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.


Đảng bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng hiện có 7 chi bộ, 38 đảng viên. Những năm qua, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết các văn bản của cấp trên đầy đủ, kịp thời; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác “Dân vận khéo”..  Lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, riêng năm 2020, Quỹ đã tổ chức 41 hội nghị cấp xã, bản, cụm dân cư, phát hành hơn 1.000 tờ rơi, biển báo, pa nô, áp phích tuyên truyền về bảo vệ và phát triển rừng; chi tạm ứng tiền chi trả trên 18 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021 cho 182 chủ rừng; giải ngân gần 91 tỷ đồng tiền trồng rừng thay thế… Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy còn gặp một số khó khăn, như: Đa số các bí thư chi bộ mới tham gia cấp ủy lần đầu, chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đảng; các chi bộ trực thuộc không tập trung, phân tán tại các huyện nên hạn chế việc triển khai nhiệm vụ…


Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị Đảng ủy Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; chủ động công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ, đảng viên; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng tới cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động yên tâm công tác; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao…

Tìm kiếm theo ngày