Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh làm việc với Đảng ủy Cục Thuế tỉnh

Ngày 16 tháng 10 năm 2020

Ngày 16/10, đồng chí Nguyễn Trung Khải, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chủ trì cuộc làm việc giữa Đảng ủy Khối với Đảng ủy Cục Thuế tỉnh.Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh làm việc với Đảng ủy Cục Thuế tỉnh.


Tại cuộc làm việc, đại diện Đảng ủy Cục Thuế tỉnh đã báo cáo kết quả những nội dung triển khai sau Đại hội Đảng bộ Cục Thuế. Theo báo cáo, Đảng ủy Cục Thuế đã ban hành các văn bản, gồm: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành; Chương trình lãnh đạo nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành; phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020. Trong 9 tháng, Đảng ủy Cục Thuế tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 2.370 tỷ đồng, bằng 54,77% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 47,41% dự toán HĐND, UBND tỉnh giao, bằng 86,54% so với cùng kỳ năm ngoái. Đảng ủy Cục Thuế tỉnh đã lãnh đạo các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác tư tưởng, chính trị; thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát được chú trọng. Đồng thời, nêu rõ những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác xây dựng Đảng quý IV năm 2020.


Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Trung Khải đề nghị Đảng ủy Cục Thuế tỉnh tiếp tục tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tìm kiếm theo ngày