Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Gặp mặt doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Ngày 11 tháng 10 năm 2018

Ngày 11/10, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức gặp mặt doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh gặp mặt các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

 

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (Sau khi hợp nhất Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh) có 89 tổ chức cơ sở Đảng với trên 4.000 đảng viên, trong đó có 15 đơn vị doanh nghiệp là tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.


Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các doanh nghiệp trong vai trò tham gia xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Nhiều doanh nghiệp đã tham gia các chương trình quảng bá, tiêu thụ sản phẩm đặc sản, kích cầu tiêu dùng và xúc tiến đầu tư như: Hội xoài Yên Châu, Hội nhãn Sông Mã, Hội trà Cao nguyên Mộc Châu... Các ngân hàng thương mại tổ chức thực hiện về chính sách tín dụng, ưu đãi đối với sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ gia đình phát triển cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm, quảng bá các sản phẩm của địa phương. Gắn tổ chức sản xuất kinh doanh với phục vụ nhu cầu cho người tiêu dùng, thực hiện tốt vệ sinh môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo...


Tại cuộc gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp cũng đã kiến nghị với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về các vấn đề về cơ chế, chế độ chính sách, quy hoạch, giải ngân, thủ tục hành chính... nhằm duy trì ổn định sản xuất, mở rộng thị trường, ngành nghề kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.


Thủy Tiên (CTV)

Tìm kiếm theo ngày