Đảng bộ xã Mường Và: Đổi mới phương thức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 03 tháng 06 năm 2020

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù gặp không ít khó khăn, song nhờ có nhiều giải pháp đồng bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ xã Mường Và (Sốp Cộp) đã hoàn thành vượt kế hoạch 11/22 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Nổi bật là thu nhập bình quân đầu người tăng 3,5 triệu đồng so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm 6,2%.


 

 

 

Mô hình trồng cây ăn quả có hệ thống tưới tiết kiệm

của người dân bản Cáp Ven, xã Mường Và.

                 

Để đạt được kết quả đó, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo nhân dân trong xã thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. Trong sản xuất nông lâm nghiệp, Đảng bộ xã Mường Và đã chỉ đạo thực hiện chủ trương chuyển diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả. Hiện, diện tích cây ăn quả toàn xã 422 ha (tăng 228,5 ha so với năm 2015), diện tích đã cho thu hoạch trên 30 ha, đặc biệt là 24 ha cam cho thu nhập từ 210 - 220 triệu đồng/ha. Qua đó, nâng giá trị thu hoạch bình quân đạt 23,5 triệu đồng/ha đất sản xuất, tăng 2,5 triệu đồng so với năm 2015. Xây dựng nhiều mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, xã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận thương hiệu sản phẩm “Nếp tan Mường Và”. Chăn nuôi được quan tâm, đẩy mạnh đầu tư theo mô hình trang trại; tổng đàn trâu, bò hơn 9.580 con, tăng 548 con so với năm 2015; đàn gia cầm gần 43.230 con, tăng gần 3.000 con so với năm 2015. Thủy sản đạt 43,5 ha, sản lượng trung bình đạt 78 tấn/năm. Thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển, trên địa bàn xã hiện có 2 hợp tác xã và 103 hộ sản xuất, kinh doanh, vận tải; tổng giá trị đạt 33,4 tỷ đồng. Xã Mường Và cũng đã thực hiện hiệu quả khâu đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm, đã huy động 86 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới; trong đó nhân dân đóng góp gần 30 tỷ đồng; ngoài ra, nhân dân tự nguyện hiến 7.509 m² đất và hàng nghìn ngày công. Đến nay, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc.

                 

Không chỉ tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội của xã cũng đạt được nhiều kết quả. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tiếp tục phát triển sâu rộng. Chất lượng giáo dục và đào tạo có nhiều tiến bộ, quy mô trường, lớp được củng cố và mở rộng, trang thiết bị được quan tâm đầu tư, với 100% lớp học và các điểm trường đều được kiên cố hóa, có một trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp hàng năm đạt trên 97%; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, kế hoạch hoá gia đình được coi trọng; xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2015-2020...

                 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Đảng bộ xã Mường Và đặc biệt chú trọng, tăng cường mở rộng dân chủ, phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên không ngừng được nâng lên. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 131 đảng viên, chuyển chính thức cho 108 đảng viên; 43 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng; thực hiện sáp nhập từ 34 chi bộ thành 26 chi bộ. Hiện, Đảng bộ xã có 22 chi bộ bản, 3 chi bộ nhà trường và 1 chi bộ trạm y tế.

                 

Đồng chí Hoàng Văn Trung, Bí thư đảng ủy xã Mường Và, cho biết: Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp điều hành; xác định đúng một số nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, tạo được bước đột phá; cùng với sự vào cuộc tích cực của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và sự đồng thuận của nhân dân. Trong thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh việc áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống mới có năng suất cao vào sản xuất; nhân rộng các loại cây có múi, giá trị kinh tế như cam, bưởi, xoài...; xây dựng và đăng ký thương hiệu đối với một số sản phẩm trái cây, vật nuôi có giá trị kinh tế; xây dựng chỉ dẫn địa lý cam Nà Mòn; duy trì sản phẩm nếp tan Mường Và tại các bản vùng thấp; phát triển du lịch, dịch vụ tại bản Mường Và... Hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, cá nhân đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá sản phẩm của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân, thúc đẩy phát triển nông nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, giải phóng mặt bằng cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội của xã...

                 

Vẫn còn không ít khó khăn thách thức trước yêu cầu đổi mới và phát triển, song với sự đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mường Và; bằng những giải pháp đổi mới mạnh mẽ trong tư duy và hành động, tin tưởng Mường Và sẽ hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tìm kiếm theo ngày