Đảng bộ xã Mường Sang phấn đấu đạt trong sạch, vững mạnh

Ngày 06 tháng 07 năm 2018

Với mục tiêu: Phấn đấu xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ xã Mường Sang (Mộc Châu) đã đề ra nhiệm vụ cụ thể trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở, lãnh đạo toàn diện nhân dân trong xã phát triển kinh tế, xã hội.Đảng ủy xã Mường Sang triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018.Đảng bộ xã Mường Sang hiện có 224 đảng viên, sinh hoạt ở 16 chi bộ trực thuộc, trong đó 12 chi bộ bản, tiểu khu và 4 chi bộ cơ quan (3 chi bộ trường học và 1 chi bộ Trạm Y tế). Đồng chí Hoàng Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Mường Sang, chia sẻ: Liên tục 3 năm (2014 - 2016), Đảng bộ xã được công nhận trong sạch, vững mạnh. Song năm 2017, Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, nguyên nhân chủ yếu là do công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã có lúc hiệu quả chưa cao, dẫn đến tình trạng một số hộ dân khu vực thác dải yếm chưa đồng thuận cao trong việc di dời để tạo cảnh quan du lịch sinh thái khu vực này. Để xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ xã xác định cần chú trọng công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực tư tưởng, chính trị và tổ chức, trong đó tăng cường công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.


Được biết, ngay từ đầu năm, Đảng bộ xã đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của đảng các cấp, các chủ trương phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, của huyện cho cán bộ, đảng viên, để việc cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng vào thực tế  cuộc sống thuận lợi hơn. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, của đảng viên”. Hướng dẫn cán bộ, đảng viên đăng ký việc làm theo Bác phù hợp với nhiệm vụ được giao, để mỗi đảng viên phát huy được năng lực, luôn tự rèn luyện nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc trong quá trình công tác...


Bên cạnh đó, các chi bộ trực thuộc chú trọng nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt định kỳ, thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình trên tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc kiểm điểm những khuyết điểm, những việc chưa làm được để đề ra những biện pháp khắc phục hạn chế của từng cá nhân, tập thể, nhất là lĩnh vực công tác được phân công phụ trách. Cùng với đó, Đảng ủy xã đã phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã về dự các buổi sinh hoạt của chi bộ và các cuộc họp bản, tiểu khu để kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, báo cáo với Đảng ủy xã để có giải pháp giải quyết phù hợp. Riêng đối với Chi bộ bản Vặt, Đảng ủy xã đã cử đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách cùng dự các buổi sinh hoạt chi bộ và các cuộc họp bản; tuyên truyền, vận động các hộ dân sống trong khu vực thác Dải Yếm đồng thuận với việc di dời và chuyển đến điểm TĐC.


Công tác phát triển Đảng được quan tâm, tập trung vào đối tượng là ĐVTN, dân quân tự vệ và phụ nữ. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phát động các phong trào thi đua yêu nước, tạo môi trường cho quần chúng ưu tú phấn đấu, rèn luyện để được công nhận đối tượng Đảng và xem xét đề nghị kết nạp Đảng, 6 tháng đầu năm, Đảng bộ đã kết nạp được 4 đảng viên. Nhìn chung, các đảng viên mới đã phát huy tốt vai trò trong thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như trong các hoạt động tại cơ sở. Bên cạnh đó, Đảng bộ xã đã chủ động rà soát và cử 12 cán bộ, đảng viên đi học các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị... Hiện nay, 40% số cán bộ, đảng viên của xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; 21% số cấp ủy cấp xã có trình độ trung cấp lý luận chính trị và hơn 70% cán bộ bản có trình độ văn hóa trên THCS trở lên.


Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, 6 tháng đầu năm, Đảng bộ đã tiến hành kiểm tra, giám sát 1 chi bộ và 15 đảng viên về thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra, không có chi bộ và đảng viên nào vi phạm 19 điều đảng viên không được làm.


Tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng trong phát triển kinh tế, xã hội, Đảng bộ xã Mường Sang tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.Tìm kiếm theo ngày