Đảng bộ xã Mường Lèo tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế

Ngày 20 tháng 11 năm 2020

Những năm qua, cùng với chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, Đảng bộ xã Mường Lèo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế theo hướng bền vững, nâng cao mức sống của người dân.


 

Mô hình cải tạo vườn cây ăn quả của người dân xã Mường Lèo.

 

Đồng chí Sồng Bả Sáu, Bí thư đảng ủy xã Mường Lèo, cho biết: Xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, hằng năm, Đảng bộ xã xây dựng Nghị quyết chuyên đề phát triển kinh tế, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Phân công các đồng chí đảng ủy viên dự sinh hoạt cùng các chi bộ bản để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, kịp thời có những giải pháp trong chỉ đạo phát triển kinh tế. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và đưa cây, con giống mới, năng suất cao vào sản xuất, thâm canh tăng vụ. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng có năng suất và hiệu quả kinh tế thấp chuyển sang trồng cây ăn quả như: Bưởi, cam, quýt, xoài... kết hợp đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm để tăng thu nhập.


Bên cạnh đó, chỉ đạo UBND và các tổ chức đoàn thể xã Mường Lèo phối hợp với các ngành chức năng của huyện hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho nông dân, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Chỉ đạo các đoàn thể, tổ chức hội hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi... từ đó nhiều mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ đã phát huy hiệu quả và đang được nhân rộng. Hiện nay, xã Mường Lèo có tổng diện tích gieo trồng 896 ha, trong đó, có 666 ha cây lương thực; 92 ha cây ăn quả, gồm: Nhãn, xoài, cam, quýt... đã cho thu hoạch trên 17 ha, cho thu nhập từ 70 đến 100 triệu đồng/ha... Chăn nuôi tiếp tục phát triển, tổng đàn gia súc có gần 13.000 con, đàn gia cầm có trên 12.960 con. Bảo vệ tốt trên 18.218 ha rừng hiện có, tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 48%. Nhờ vậy, đời sống người dân ngày càng cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo còn 35,31%...


Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, 5 năm qua, xã đã vận động nhân dân hiến 3.395 m² đất, đóng góp hơn 11,5 tỷ đồng xây dựng 11,5 km đường giao thông nông thôn. Cơ sở vật chất ngày càng khang trang với 46 công trình được đầu tư xây dựng; trong đó, có 4 nhà văn hóa bản được xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới... Đến nay, 100% đường ô tô đến được các bản, trong đó 2/13 bản đã có đường cứng hóa; tỷ lệ đường nội bản, ngõ xóm được cứng hóa đạt 32,4%; tỷ lệ hộ được dùng điện lưới quốc gia đạt 57,8%... xã đã đạt 8/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.


Kinh tế phát triển đúng hướng, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Đây là điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn tiếp tục đoàn kết, vượt qua những khó khăn, thách thức, đưa xã Mường Lèo ngày càng phát triển, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân.

Tìm kiếm theo ngày