Đảng bộ xã Cò Nòi tập trung lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Ngày 30 tháng 07 năm 2020

Những năm qua, cùng với chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, Đảng bộ xã Cò Nòi (Mai Sơn) đã tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa để phát triển kinh tế theo hướng bền vững, phấn đấu trở thành vùng kinh tế động lực của huyện.

 

 

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Cò Nòi.

Ảnh: PV

 

Theo đồng chí Lò Văn Thắng, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cò Nòi: Đảng bộ xã hiện có 786 đảng viên, sinh hoạt ở 38 chi bộ. Hằng năm, Đảng ủy xã xây dựng và ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi đầu tư phát triển kinh tế. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã về dự sinh hoạt cùng các chi bộ để theo dõi nắm bắt tình hình, hướng dẫn chi ủy lãnh đạo phát triển kinh tế. Mỗi cán bộ, đảng viên là những tuyên truyền viên tích cực, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 

                 

Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp từ việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; đến nay, xã Cò Nòi đã hình thành vùng cây công nghiệp dọc Quốc lộ 6, đáp ứng nguyên liệu cho các cơ sở chế biến; hình thành các trang trại chăn nuôi quy mô vừa và lớn; phát triển các cơ sở sản xuất, chế biến nông sản và các loại hình dịch vụ. Vùng dọc Quốc lộ 6, phát triển sản xuất các loại cây: Nhãn, bưởi, rau màu các loại và phát triển dịch vụ. Vùng dọc Quốc lộ 37, hình thành vùng sản xuất hàng hoá, chuyên canh các cây, con chủ lực, như: Dâu tây, bưởi da xanh, chanh leo, thanh long ruột đỏ, mía và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Các thành phần kinh tế được khuyến khích phát triển, đa dạng loại hình hoạt động, tăng cường liên doanh, liên kết sản xuất kinh doanh đảm bảo đầu ra sản phẩm, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, tăng thu ngân sách cho địa phương, trên địa bàn hiện có 18 HTX, 18 doanh nghiệp. Nhờ đó, kinh tế của xã tăng trưởng khá, tổng sản phẩm năm 2019 đạt 416 tỷ đồng, tăng 68% so với năm 2015; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 33 triệu đồng/năm, tăng 11,3 triệu đồng so với năm 2016; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4%.

                 

Dẫn chúng tôi thăm một số mô hình kinh tế tiêu biểu, anh Lò Văn Lả, Bí thư chi bộ bản Lếch, khoe: Chi bộ đã lãnh đạo nhân dân thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Cả bản hiện có gần 100 ha mía, sản lượng đạt 80.000 tấn/năm; 60 ha cây ăn quả, sản lượng 120 tấn/năm; các hộ dân trong bản còn tập trung phát triển đàn vật nuôi với 500 con trâu, bò; 2.600 con lợn trên 2 tháng tuổi và 4.000 con gia cầm các loại. Từ các mô hình kinh tế hiệu quả, ngày càng có nhiều hộ thu nhập cao, bản chỉ còn 8 hộ nghèo.

                 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện theo phương châm “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, giám sát và dân hưởng lợi”, đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Từ 45 tỷ đồng vốn Nhà nước, doanh nghiệp và người dân đóng góp, xã đã xây dựng được 50 công trình, gồm: Điện, đường, trường, trạm. Năm 2019, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, về đích trước một năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

                 

Luôn bám sát và vận dụng linh hoạt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện thực tế của địa phương để phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng là yếu tố tạo sức bật cho phát triển kinh tế của xã Cò Nòi. Cò Nòi đã trở thành một trong những vùng kinh tế phát triển sôi động của huyện, của tỉnh.

 

Tìm kiếm theo ngày