Đảng bộ xã Chiềng Hặc: Phát triển kinh tế gắn với khai thác tiềm năng theo hướng bền vững

Ngày 27 tháng 05 năm 2020

Cùng với chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Chiềng Hặc (Yên Châu) tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế gắn với khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

 

 

Nông dân bản Văng Lùng, xã Chiềng Hặc thu hái xoài.

 

Với đặc thù là xã thuần nông, Đảng bộ xã xác định phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đồng chí Hà Văn Lóng, Bí thư Đảng ủy xã, trao đổi: Trên cơ sở nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, đưa những loại cây trồng, vật nuôi giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, chăn nuôi; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các nguồn vốn vay, nhất là vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế. Ngay trong năm 2017, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết số 40-NQ/ĐU về quy hoạch phát triển trồng cây ăn quả trên địa bàn xã; chỉ đạo UBND xã và các tổ chức đoàn thể chọn một số bản làm điểm cải tạo vườn tạp, chiết ghép cây xoài, cây nhãn sang giống chín muộn; trồng mới các loại cây ăn quả có giá trị thay thế cây ngô, cây sắn trên đất dốc. Hiện giờ, Chiềng Hặc có gần 600 ha cây ăn quả, tăng 1,5 lần so với năm 2015. Đối với các loại cây xoài, nhãn, chuối... trồng tập trung ở các bản dọc quốc lộ 6, như: Huổi Toi, Nà Ngà, Văng Lùng, Hát Sét; còn cây mận hậu, chanh leo, đào, sơn tra trồng ở các bản vùng cao: Hang Hóc, Pa Hốc, Co Sáy, Bó Kiếng...

 

Nói về công tác lãnh đạo phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đồng chí Hà Văn Hòa, Bí thư Chi bộ bản Văng Lùng, trao đổi: Những năm trước, nhân dân trong bản chủ yếu trồng ngô, sắn trên đất đồi, hiệu quả kinh tế không cao. Chi bộ bản tập trung lãnh đạo nhân dân chuyển đổi diện tích cây trên nương kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ khuyến nông trực tiếp về bản hướng dẫn bà con cải tạo vườn tạp, thực hiện ghép nhãn, xoài giống mới trên các gốc cây ăn quả lâu năm, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch các loại quả bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông sản. Hiện 100% hộ dân trong bản trồng cây ăn quả, mỗi gia đình trồng từ 5.000 m² đến 6 ha, cả bản có gần 90 ha cây ăn quả, trong đó 60 ha đã cho thu hoạch, sản lượng hằng năm trên 150 tấn quả các loại với giá bán tương đối ổn định. Nhờ trồng cây ăn quả, nhiều gia đình trong bản hiện thu nhập từ 200-250 triệu đồng/năm.

 

Cùng với việc đẩy mạnh thâm canh, tăng năng suất cây trồng, chăn nuôi cũng được đặc biệt quan tâm, năm 2019, tổng đàn gia súc, gia cầm của xã có gần 6.380 con gia súc, trên 26.000 con gia cầm, 40 ha nuôi trồng thủy sản. Người dân cả 15 bản đều phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng tập trung gắn với trồng cỏ; thương mại, dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp... được khuyến khích phát triển, Chiềng Hặc hiện có gần 20 cơ sở sản xuất dụng cụ nông nghiệp, mây tre đan và cơ sở cung ứng vật liệu xây dựng, thu hút hàng trăm lao động địa phương... gián tiếp tạo nên những con số đáng khích lệ: Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng/năm, tăng 15 triệu đồng so với năm 2016; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 36%...; nhiều năm liền, Đảng bộ xã Chiềng Hặc được công nhận trong sạch, vững mạnh, nền tảng vững chắc để Đảng bộ xã tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội  giai đoạn 2020-2025.

Tìm kiếm theo ngày