Đảng bộ xã Chiềng Bôm làm tốt công tác phát triển Đảng

Ngày 16 tháng 10 năm 2020

Thời gian qua, Đảng bộ xã Chiềng Bôm (Thuận Châu) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu kết nạp đảng; tăng cường đội ngũ đảng viên đảm bảo về số lượng, chất lượng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong toàn Đảng bộ.

 

 

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ bản Có Líu, xã Chiềng Bôm.

 

Đồng chí Hà Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng bộ xã hiện có 24 chi bộ trực thuộc, với 383 đảng viên. Trong đó, có 19 chi bộ bản, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế và 1 chi bộ công an xã. Để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã đã họp, phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách chi bộ; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao trách nhiệm tổ chức Đảng, đảng viên đối với công tác phát triển đảng. Đồng thời, lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội; phát động các phong trào thi đua để lựa chọn những nhân tố tích cực giới thiệu cho Đảng; tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên để động viên, bồi dưỡng, tạo điều kiện để họ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã kết nạp được 121 đảng viên mới, vượt 142% so với kế hoạch.

 

Riêng 9 tháng đầu năm nay, Đảng bộ xã Chiềng Bôm đã giới thiệu 19 quần chúng ưu tú đi học các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng; xét 11 hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng; kết nạp 10 đảng viên mới. Đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, nêu cao trách nhiệm của người đảng viên trong các phong trào thi đua yêu nước và công việc của địa phương.

 

Phát triển đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên luôn được Đảng bộ xã quan tâm, chú trọng. Ðảng ủy xã đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã tuyển chọn những thanh niên vào lực lượng dân quân nòng cốt, ưu tiên các trường hợp có phẩm chất chính trị, lý lịch rõ ràng, có trình độ văn hóa và sức khỏe tốt. Ðể công tác phát triển đảng trong lực lượng DQTV đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các đợt huấn luyện, tuần tra giữ gìn an ninh trật tự; giúp người dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai... đã kịp thời phát hiện những “hạt nhân” ưu tú là dân quân ở các bản, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, nhất là đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng kinh tế gia đình... Trong 5 năm (2015-2020), có 12 đồng chí trong lực lượng DQTV được kết nạp vào Đảng.

 

Chi bộ bản Hỏm là một trong những chi bộ thực hiện tốt công tác phát triển Đảng. Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã kết nạp được 6 đảng viên, nâng số lượng đảng viên của Chi bộ lên 51 đồng chí. Đồng chí Lường Văn Lưu, Bí thư chi bộ bản Hỏm, chia sẻ: Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng, Chi bộ đã tập trung chỉ đạo Chi hội phụ nữ, Chi hội nông dân, Đoàn thanh niên thường xuyên phát động các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế gia đình; hoạt động vì cộng đồng; đoàn kết, giúp nhau làm giàu... với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ của địa phương. Qua các phong trào đã phát hiện những gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong công tác, lao động sản xuất, từ đó có kế hoạch phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng để họ có cơ hội được thử thách, rèn luyện, tạo nguồn kết nạp Đảng.

 

Trong nhiệm kỳ mới, BCH Đảng bộ xã tập trung chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh công tác tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng. Quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ xã đề ra; phấn đấu mỗi năm kết nạp 10-15 đảng viên; không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tìm kiếm theo ngày