Đảng bộ thị trấn Hát Lót: Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Ngày 06 tháng 12 năm 2018

Để giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thời gian qua, Đảng bộ thị trấn Hát Lót (Mai Sơn) luôn chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, có trình độ, nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu trong các hoạt động, phong trào ở địa phương, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên tại cơ sở, lãnh đạo nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế, xã hội.Một góc thị trấn Hát Lót (Mai Sơn) hôm nay. 

Ảnh: Khải Hoàn


Năm 2018, thu nhập bình quân trên địa bàn thị trấn Hát Lót đạt trên 36 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,4%. Tháng 11 vừa qua, thị trấn Hát Lót đủ tiêu chuẩn trở thành đô thị loại 4... Theo đồng chí Nguyễn Văn Vinh,  Bí thư đảng ủy thị trấn Hát Lót, trong kết quả chung đó có vai trò tiên phong gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các tiểu khu, bản và Thị trấn trong các hoạt động, phong trào ở cơ sở, nhất là việc cụ thể hóa các nghị quyết, các chính sách phát triển kinh tế, xã hội vào điều kiện thực tế ở địa phương. Chia sẻ về nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, đồng chí Bí thư đảng ủy thị trấn Hát Lót cho biết: Để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công việc trước tiên của Đảng bộ thị trấn là tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên; triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản của cấp trên, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Ngay sau Đại hội Đảng bộ Thị trấn nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Thị trấn đã chỉ đạo ban chi ủy các tiểu khu tiếp tục triển khai tới cán bộ, đảng viên Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Nghị quyết TW4  khóa XI, khóa XII về công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, ban hành quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Thị trấn; quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí ủy viên phụ trách địa bàn các tiểu khu, nắm bắt tình hình thực tế để tham mưu cho Đảng ủy Thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa nghị quyết của đảng các cấp vào thực tiễn khai thác tiềm năng lợi thế của thị trấn phù hợp.


Bên cạnh đó, Đảng ủy thị trấn Hát Lót còn tiến hành rà soát, đánh giá trình độ, năng lực  cán bộ của Thị trấn, của các tiểu khu. Qua đó, cử cán bộ, đảng viên đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, gắn với công tác quy hoạch cán bộ. Riêng năm 2018, Đảng ủy đã cử 2 cán bộ đi học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị. Hiện nay, 57,9% số cán bộ Thị trấn có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên;  100%  số cán bộ có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trong đó có 52,6% trình độ đại học, một cán bộ đang học thạc sỹ. Đối với cấp ủy chi bộ và các tiểu khu trưởng, cơ cấu những đảng viên có tinh thần trách nhiệm, có năng lực, có trình độ chuyên môn; những người có uy tín tập hợp được quần chúng tham gia các phong trào, các hoạt động tại cơ sở. Trong quá trình đó, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực cho đội ngũ cán bộ trẻ để họ phát huy vai trò xung kích, năng động trong thực hiện nhiệm vụ cũng như thực hiện các phong trào, hoạt động của địa phương.


Do đội ngũ cán bộ chủ chốt có trình độ, có trách nhiệm nên việc cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng các cấp vào thực tế thuận lợi hơn, hiệu quả hơn. Đơn cử như việc khai thác lợi thế  để đẩy mạnh phát triển kinh tế dịch vụ, với hệ thống dịch vụ và tiện ích thương mại quy mô vừa và nhỏ, đó là dịch vụ hàng nông sản, may mặc, hàng tiêu dùng giải trí... Tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông sản hàng hóa, tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Đặc biệt, trong hành trình nâng cấp thị trấn Hát Lót lên đô thị loại IV, nhân dân ở các tiểu khu đã đồng thuận thực hiện việc quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng. Trong đó, nâng cấp hệ thống đường giao thông nội thị, gồm 18 tuyến phố chính, dài 34 km được đổ bê tông; nhiều tuyến đường được trồng cây cảnh, cây hoa các loại hai bên lề đường; 100% tuyến phố chính và 68% tuyến đường ngõ, xóm được chiếu sáng...


Trao đổi về nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư đảng ủy thị trấn Hát Lót cho biết thêm: Đảng ủy tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên, trong đó tập trung triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương IV khóa XII; gắn công tác quy hoạch cán bộ với việc cử cán bộ đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị... Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu.


Tìm kiếm theo ngày