Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2020

Ngày 06 tháng 10 năm 2018

Ngày 5/10, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2020. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Vỵ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy.Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh:lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2020.


Hội nghị đã nghe thông báo phân công nhiệm vụ của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2018-2020. Thảo luận và cho ý kiến vào các dự thảo văn bản về: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2018-2020; Quy định chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối quý IV năm 2018.


Hội nghị đã bầu 5 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và bầu chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2018-2020.

Tìm kiếm theo ngày