Đảng bộ huyện Sốp Cộp quan tâm phát triển đảng viên

Ngày 12 tháng 08 năm 2022

Công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên luôn được Đảng bộ huyện Sốp Cộp xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Qua đó, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của địa phương.


 


Một buổi sinh hoạt của Chi bộ bản Cang, xã Dồm Cang.


Đồng chí Quàng Văn Tiêu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết: Đảng bộ huyện hiện có 24 chi bộ, đảng bộ cơ sở, 184 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với tổng số 3.832 đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung quán triệt sâu sắc, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, đúng đắn vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên mới, nhất là ở các bản vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn, bản biên giới. Phát huy vai trò của cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia cấp ủy xã làm tốt công tác phát triển đảng ở cơ sở. Chỉ đạo đảng ủy các xã phân công cán bộ phụ trách bản là những đồng chí am hiểu tình hình ở cơ sở và công tác xây dựng Đảng, để phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị vận động, bồi dưỡng quần chúng tích cực, tạo nguồn phát triển đảng. Huyện luôn xác định, nguồn phát triển đảng trước hết quan tâm đến các đối tượng là trưởng bản, công an viên, trưởng các đoàn thể, dân quân thường trực, lực lượng dân quân, dự bị động viên đủ tiêu chuẩn, thực sự gương mẫu, tiêu biểu, được phát hiện qua các phong trào thi đua lao động, sản xuất để giới thiệu, bồi dưỡng, kết nạp Đảng...


Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy giao trách nhiệm cho các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các ngành, đoàn thể của huyện phối hợp với đảng ủy các xã đẩy mạnh công tác phát triển đảng. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Trung tâm Y tế huyện đã tham mưu với UBND huyện, điều động, phân công giáo viên, cán bộ là đảng viên đến công tác tại các trường, điểm trường, các trạm y tế ở các bản có ít viên và chưa có chi bộ để tạo nguồn phát triển đảng và thành lập chi bộ. Lực lượng công an, quân đội phân công cán bộ phụ trách và phối hợp với các xã lựa chọn công an viên, dân quân, quân nhân dự bị động viên là những quần chúng tích cực, có đủ điều kiện để bồi dưỡng kết nạp đảng; phân công cán bộ tăng cường cơ sở làm tốt công tác phát triển đảng... Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã kết nạp 39 quần chúng ưu tú vào Đảng; chuyển đảng chính thức cho 96 đảng viên dự bị. Đến nay, 100% các bản đều có chi bộ độc lập, 100% chi bộ bản có đảng viên là người sở tại.


Mường Lèo là xã vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn, có 13 bản, trong đó 2 bản có 100% đồng bào dân tộc Mông sinh hoạt đạo; tỷ lệ hộ nghèo, người không biết chữ còn cao và vẫn còn tình trạng sinh nhiều con, do vậy đã ảnh hưởng đến công tác phát triển đảng viên. Với các giải pháp phù hợp đặc thù cho từng bản, đến nay, công tác phát triển đảng viên tại xã Mường Lèo đã có những chuyển biến tích cực. Đồng chí Quàng Văn Kiểm là cán bộ của Đồn Biên phòng Mường Lèo, người được cử về làm Phó Bí thư Đảng ủy xã, phụ trách công tác phát triển đảng, chia sẻ: Đảng ủy xã chú trọng công tác tuyên truyền; phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành đảng bộ phụ trách và trực tiếp sinh hoạt tại các chi bộ bản, tập trung củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ bản, chăm lo công tác phát triển đảng, chú trọng phát triển đảng viên trẻ, đảng viên nữ, đảng viên là người dân tộc thiểu số, đảng viên trong lực lượng dân quân, dự bị động viên và những chi bộ bản có ít đảng viên... Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp 3 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 258 đảng viên, sinh hoạt tại 16 chi bộ, hiện nay 100% số bản đều có chi bộ. Các đồng chí đảng viên đã phát huy được vai trò và thành những hạt nhân chính trị đi đầu trong các hoạt động phong trào, bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.


Thời gian tới, Huyện ủy Sốp Cộp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện công tác phát triển đảng; kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn, bức xúc của nhân dân và những vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở. Lãnh đạo đảng ủy các xã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nguồn cảm tình đảng và kế hoạch phát triển đảng của chi bộ... 


Tìm kiếm theo ngày