Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác biên phòng

Ngày 11 tháng 01 năm 2019

Những năm qua, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tập trung lãnh đạo cán bộ, chiến sỹ đoàn kết triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; chủ động nắm, phân tích, dự báo, đánh giá sát, đúng tình hình; chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.


 

Cán bộ biên phòng hướng dẫn người dân trên địa bàn xã Mường Cai (Sông Mã) kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả.


Đảng bộ BĐBP tỉnh gồm 18 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 12 đảng bộ, 6 chi bộ cơ sở với 624 đảng viên. Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, năm 2018, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị - pháp luật, huấn luyện quân sự - nghiệp vụ; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm; chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệnh Quân đội và quy định của đơn vị. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên và của đơn vị về công tác xây dựng Đảng và công tác biên phòng; thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong lực lượng BĐBP. Bên cạnh đó, Đảng bộ BĐBP tỉnh đặc biệt quan tâm, củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt cũng như kiện toàn cấp ủy đảm bảo về số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng, đảm bảo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, vai trò cá nhân phụ trách, người đứng đầu. Đến nay, 100% các chi, đảng bộ đều xây dựng quy chế hoạt động, quy chế lãnh đạo cũng như phát huy được năng lực, vai trò của đội ngũ cấp ủy viên trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.


Trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo cơ quan, đảng viên trong các chi bộ trực thuộc bám sát kế hoạch, chương trình công tác; chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, xử lý hiệu quả các vấn đề xảy ra, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Lãnh đạo các đồn biên phòng phối hợp tốt với lực lượng dân quân, công an các xã biên giới; phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào tổ chức tuần tra bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc và tham gia giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Trong năm 2018, đã tuần tra song phương 34 lần với 748 lượt người tham gia; tuần tra đơn phương kiểm tra đường biên, cột mốc 221 lượt tổ với 1.314 lượt người tham gia. Đẩy mạnh phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy; tham gia giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, tranh chấp đất đai, di cư tự do... Năm 2018, đã trực tiếp và phối hợp bắt giữ, xử lý 142 vụ/181 đối tượng, thu giữ 15 bánh và 487,8 kg hêrôin, 122,22g và 71.757 viên MTTH, 1.178g ma túy đá, 5.963g nhựa thuốc phiện và một số tang vật khác.


Lĩnh vực tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới cũng đã được lực lượng BĐBP tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Các đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình, dự án phát triển kinh tế, nổi bật là các mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc, VAC; mô hình trồng cỏ cao sản tại Trạm Pu Hao; mô hình nuôi cá giống, vịt giống; triển khai thực hiện xây dựng mô hình thí điểm trồng cây mắc ca tại Đồn Biên phòng Tân Xuân và Mường Lạn... Đẩy mạnh phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Sốp Cộp khai giảng 4 lớp xóa mù chữ tại các xã: Mường Lèo, Nậm Lạnh, Mường Lạn với 118 học viên; tổ chức nghiệm thu 2 lớp xóa mù chữ tại xã Mường Lạn với 61 học viên. Nhận đỡ đầu 59 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo chương trình “Nâng bước em tới trường” với tổng số tiền đã trao gần 270 triệu đồng...


Năm 2019, Đảng bộ BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quan tâm làm tốt công tác phát triển Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát; phát động phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; chủ động bám nắm địa bàn, nắm chắc tình hình, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Tìm kiếm theo ngày