Đảng bộ Bệnh viện Y dược cổ truyền Sơn La Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 20 tháng 05 năm 2020

Trong 2 ngày (19 và 20/5), Đảng bộ Bệnh viện Y dược cổ truyền Sơn La đã tổ chức Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.


 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

 

Đảng bộ Bệnh viện Y dược cổ truyền Sơn La trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, có 3 chi bộ, với 64 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy đã chỉ đạo đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa y học hiện đại với y học cổ truyền và phục hồi chức năng, từng bước hiện đại hóa nền y học cổ truyền; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Trong nhiệm kỳ, có 29 đề tài khoa học và sáng kiến cải tiến được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả tại đơn vị; chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác chỉ đạo tuyến, phòng chống dịch bệnh; tuyên truyền, giáo dục sức khỏe; chế biến thuốc và công tác dược. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết TW4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng; thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch  kiểm tra, giám sát hằng năm. Công tác cán bộ được quan tâm, phân công cán bộ đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị... Trong nhiệm kỳ, có 9 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng.

 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bệnh viện Y dược cổ truyền Sơn La tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; đảm bảo các chế độ, chính sách, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, nhân viên. Tập trung lãnh đạo đơn vị đạt bệnh viện hạng II vào năm 2021; nâng số giường bệnh lên 300 giường...

 

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Y dược cổ truyền Sơn La ra mắt Đại hội.

 

Đại hội đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX; dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025, đã bầu Bí thư, Phó bí thư; bầu 3 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, bầu chủ nhiệm và phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tìm kiếm theo ngày