Đảm bảo sách giáo khoa phục vụ năm học mới

Ngày 25 tháng 06 năm 2022

Ngày 14/6/2022, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Sơn La có công văn về việc tạm dừng phát hành sách giáo dục phục vụ năm học mới 2022-2023. Trước thông tin trên nhiều phụ huynh lo ngại về tình hình khan hiếm sách giáo khoa (SGK) phục vụ năm học mới 2022-2023; phóng viên Báo Sơn La đã gặp một số đơn vị liên quan để làm rõ vấn đề này.


Trao đổi với chúng tôi, bà Điêu Thị Dân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, thông tin: Trước tình hình Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Sơn La tạm dừng phát hành sách giáo dục phục vụ năm học 2022-2023. Ngày 16/6/2022, Sở đã ban hành Công văn gửi các nhà xuất bản (có cung ứng SGK trên địa bàn tỉnh năm học 2022-2023), đề nghị tổ chức rà soát và phối hợp với các đơn vị có đủ điều kiện và năng lực theo quy định để thực hiện phát hành, cung ứng SGK trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cung ứng SGK đầy đủ, kịp thời tới học sinh, phụ huynh học sinh trước năm học mới.Đội quản lý Thị trường số 2 kiểm tra cửa hàng sách thiết bị trường học trên địa bàn huyện Yên Châu.


Cũng tại công văn trên, Sở đề nghị các nhà xuất bản có văn bản giao cho các đơn vị được ủy quyền phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, chủ động xây dựng phương án, kế hoạch để đảm bảo phát hành SGK phục vụ năm học 2022-2023 kịp thời, đồng bộ, thuận tiện, chất lượng. Cung cấp đầy đủ số lượng SGK đến các đơn vị chịu trách nhiệm cung ứng SGK tại tỉnh Sơn La, đảm bảo phát hành, cung ứng SGK đến các huyện, thành phố trước ngày 15/7/2022 và đến các trường học phục vụ giáo viên, học sinh/học viên, phụ huynh học sinh và các cơ quan, đơn vị, đối tượng có nhu cầu trước 15/8/2022. Phối hợp với các Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục có cấp THPT trên địa bàn tỉnh Sơn La về việc lựa chọn/hợp tác với các đơn vị có chức năng và đủ năng lực cung ứng SGK cho các trường học, giáo viên, học sinh theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Trong những năm học vừa qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La có hai đơn vị đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định để tổ chức cung ứng SGK gồm Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Sơn La và Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Sách và Thiết bị Tây Bắc, hằng năm cung ứng hàng triệu bản sách phục vụ học sinh trên địa bàn toàn tỉnh. Bởi vây, ngay sau khi Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Sơn La có văn bản dừng phát hành sách giáo dục trong năm học 2022-2023, Sở GD&ĐT đã làm việc với Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Sách và Thiết bị Tây Bắc để nắm bắt năng lực cung ứng SGK trong năm học tới. Qua báo cáo của Công ty, đơn vị đã tổ chức ký hợp đồng với Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (đơn vị phát hành bộ sách Cánh Diều); Công ty Đại Trường Phát, Nxb ĐH Vinh về việc cung ứng SGK trên địa bàn. Hiện nay, công ty đang tích cực làm việc với Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam để trở thành đối tác chiến lược phát hành SGK tại địa bàn tỉnh Sơn La. Nhân viên Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Sách và Thiết bị trường học Tây Bắc kiểm tra SGK trước khi chuyển về các đại lý.


Ông Lê Hải San, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Sách và Thiết bị Tây Bắc, thông tin: Hiện nay, Công ty có 35 cửa hàng, đại lý phát hành bao phủ tại 12 huyện, thành phố trong tỉnh. Trong năm học 2021-2022, Công ty đã phát hành hơn 1,3 triệu bản SGK với trị giá trên 26 tỷ đồng. Phục vụ nhu cầu SGK cho năm học 2022-2023, Công ty dự kiến nhập khoảng 5 triệu bản SGK với giá trị khoảng 70 tỷ đồng. Công ty cam kết sẽ phân phối sách đúng, đủ kịp thời đến tại các huyện, thành phố trên địa bàn. Bằng nhiều hình thức vận chuyển, trực tiếp, gửi chuyển phát nhanh đảm bảo. Tại tất cả các huyện đều có các điểm đại lý, nên thuận tiện cho các trường, người dân có nhu cầu đều có thể mua dễ dàng.


Trao đổi với bà Vũ Thị Tuyết, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Yên Châu, về việc cung ứng SGK trên địa bàn được biết: Toàn huyện hiện có 50 đơn vị trường học, với khoảng 22.000 học sinh, để đảm bảo nguồn SGK phục vụ năm học mới, Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn rà soát, tổng hợp nhu cầu sách giáo khoa cho học sinh để hợp đồng với Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Sách và Thiết bị Tây Bắc và các cửa hàng đại lý kinh doanh sách, thiết bị trường học trên địa bàn. Bên cạnh đó, tại một số trường học có tỷ lệ học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn, các nhà trường tận dụng tối đa sách cũ và sách cho tặng, đảm bảo học sinh có sách giáo khoa cho năm học mới 2022-2023.Nhân viên Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Sách và Thiết bị trường học Tây Bắc kiểm tra SGK trước khi chuyển về các đại lý.


Năm học 2022-2023, ngoài SGK theo chương trình giáo dục phổ thông thông cũ; SGK theo chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ tiếp tục được triển khai ở lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6, lớp 7 và lớp 10. UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa đối với các lớp sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn, gồm: 10 cuốn sách giáo khoa (9 môn học) lớp 1 và lớp 2; 14 cuốn (11 môn học) lớp 3; 15 cuốn (12 môn học) lớp 6; 15 cuốn (12 môn học) lớp 7 và 21 cuốn lớp 10 (7 môn bắt buộc và 5 môn tự chọn).


Bà Điêu Thị Dân, Phó Giám đốc Sở giáo dục - Đào tạo, thông tin thêm: Hằng năm, công tác phát hành SKG trên địa bàn luôn được ngành quan tâm chỉ đạo và có các biên bản nghi nhớ đối với các nhà xuất bản trong công tác phát hành sách, đảm bảo cung cấp đầy đủ số lượng SGK đến các đơn vị chịu trách nhiệm cung ứng sách giáo khoa tại tỉnh Sơn La để đảm bảo phát hành, cung ứng SGK đến các huyện, thành phố. Với tình hình hiện tại, công tác phát hành SGK cho năm học mới trên địa bàn vẫn đảm bảo kịp thời, đầy đủ; không có tình trạng khan hiếm, hay thiếu SGK phục vụ năm học mới trên địa bàn toàn tỉnh.

Tìm kiếm theo ngày