Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn

Ngày 13 tháng 07 năm 2020

Những năm qua, lực lượng An ninh (Công an tỉnh) đã đổi mới toàn diện các mặt công tác, thực hiện tốt việc nắm, đánh giá và dự báo tình hình an ninh chính trị; phòng ngừa, đấu tranh trấn áp hiệu quả các hoạt động xâm hại an ninh quốc gia, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

 

 

 

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) cấp hộ chiếu cho người dân vùng biên giới.

Ảnh: Trung Hiếu (ANTV)

                 

Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, lực lượng An ninh luôn chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp công tác nghiệp vụ, nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình an ninh chính trị, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết ổn định các vấn đề liên quan ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh biên giới, an ninh chính trị nội bộ, an ninh vùng dân tộc - tôn giáo, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh kinh tế đối ngoại, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng trong tình hình mới. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng toàn tỉnh thường xuyên trao đổi, xử lý thông tin, qua đó tham mưu giải quyết hiệu quả các vụ việc liên quan tuyến biên giới, các địa bàn trọng điểm...

                 

Nổi bật trong 6 tháng qua, lực lượng An ninh đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện, hội nghị quan trọng của đất nước, của tỉnh, đoàn khách cấp cao của Trung ương và đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc tại tỉnh. Tập trung lực lượng triển khai công tác bảo vệ an toàn đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ phòng ngừa hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động tác động vào địa bàn; nắm chắc tình hình, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động tuyên truyền lập “Nhà nước Mông” (Chuyên án M519) và hoạt động lợi dụng khiếu kiện xâm phạm an ninh Quốc gia (Chuyên án K420) liên quan đến hoạt động của tổ chức LPSD tại địa bàn Sơn La. Chủ động nắm tình hình, phân loại, đánh giá và phân cấp tham mưu giải quyết đối với các vụ việc an ninh xã hội, dân tộc, tôn giáo, từ đó tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền trong quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, giải quyết ổn định các vụ việc liên quan ngay từ cơ sở, không để phức tạp. Thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực công tác phòng, chống khủng bố, bạo loạn, gây rối an ninh trật tự.

                 

Cùng với đó, lực lượng An ninh đã chủ trì tham mưu, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; thường xuyên tuần tra mạng, báo chí, bảo đảm an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng. Nắm tình hình phòng ngừa, đấu tranh hoạt động chống phá của tổ chức “Việt Tân”, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” trên địa bàn... Về lĩnh vực an ninh kinh tế, lực lượng An ninh còn tăng cường giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan, nhất là việc triển khai các chương trình, dự án lớn của tỉnh; quản lý chặt chẽ hoạt động của 14 tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai thực hiện 15 dự án chủ yếu trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, y tế; 10 dự án FDI; 9 dự án ODA và 2 Công ty có vốn đầu tư nước ngoài... Công tác quản lý xuất nhập cảnh và quản lý người nước ngoài được thực hiện với giải pháp cụ thể, hiệu quả. Công tác bảo đảm an ninh đối ngoại, an ninh biên giới tăng cường hợp tác, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào địa phận Sơn La - Hủa Phăn, Sơn La - Luông Pha Băng hòa bình, ổn định và phát triển toàn diện. Tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nội dung, biện pháp công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19  bảo đảm hiệu quả, an toàn. Cùng với đó, Cơ quan An ninh điều tra chỉ đạo giải quyết tốt các vụ án được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao. Tiêu biểu đã hoàn thành điều tra vụ án được dư luận xã hội quan tâm xảy ra tại Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 theo đúng quy định...

                 

Phát huy truyền thống 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong thời gian tới, lực lượng An ninh (Công an tỉnh) tiếp tục thực hiện đúng quan điểm “An ninh chủ động” và phương châm “4 tại chỗ”. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh nông thôn. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung đấu tranh với hoạt động tuyên truyền lập “Nhà nước Mông”; làm tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý xuất, nhập cảnh và quản lý cư trú, hoạt động người nước ngoài trên địa bàn. Tiếp tục triển khai, thực hành các kế hoạch, phương án phòng, chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố... Qua đó, góp phần đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị ở địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tìm kiếm theo ngày