Đảm bảo các điều kiện, tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

Ngày 28 tháng 07 năm 2020

Ngày 28/7, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh năm 2020. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới điểm cầu các huyện trong tỉnh.Hội nghị Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh


Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, toàn tỉnh có 11.688 thí sinh đăng ký dự thi, 33 điểm thi tại 12 huyện, thành phố với tổng số 506 phòng thi. Để tổ chức tốt kỳ thi, các cấp, các ngành, địa phương đã tập trung phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi theo đúng kế hoạch. Ban chỉ đạo tỉnh đã thành lập 12 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại các huyện, thành phố. Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành việc thành lập Hội đồng thi và 9 ban của Hội đồng thi theo Quy chế. Khoảng 1.900 cán bộ, giáo viên được huy động tham gia các khâu của kỳ thi… Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.


Tại Hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn các phương án, kịch bản chi tiết đối với từng tình huống để ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có thiên tai xảy ra; phương án đối phó với dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp; công tác đảm bảo cơ sở vật chất các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi…


Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các thành viên, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ các nhà trường, các điểm thi chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về cơ sở vật chất, đảm bảo thuận lợi nhất cho thí sinh và lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi theo quy định. Các nhà trường tiếp tục tập trung ôn luyện cho học sinh; rà soát, triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh, thực phẩm... Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế…

Tìm kiếm theo ngày