Đảm bảo an toàn kho quỹ, giao dịch tiền mặt tại các tổ chức tín dụng

Ngày 13 tháng 08 năm 2020

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh (Ngân hàng Nhà nước tỉnh) đã tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về công tác đảm bảo an toàn kho quỹ tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn tiền, tài sản, cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về tiền mặt lưu thông.

 

 

 

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh thanh tra, giám sát

tại Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Phù Yên (Phù Yên).

                 

Trên địa bàn tỉnh hiện có 9 chi nhánh ngân hàng cấp tỉnh, 8 quỹ tín dụng, 1 chi nhánh tổ chức vi mô, với 53 phòng giao dịch, 257 điểm giao dịch (có 2 điểm giao dịch bằng xe ô tô chuyên dùng); có 65 máy rút tiền tự động (ATM) và 212 máy bán hàng chấp nhận thẻ ngân hàng để thanh toán hóa đơn dịch vụ (POS). Để tăng cường quản lý, đảm bảo công tác an toàn kho quỹ, giao dịch tiền mặt tại các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã triển khai các văn bản, yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong công tác giao nhận, bảo quản, vận chuyển, đóng tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát quy trình, quy định nội bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan công tác kho quỹ, các hoạt động kiểm đếm, vận chuyển, bảo quản tiền mặt, vàng, tài sản quý, giấy tờ có giá, các hoạt động quản lý máy ATM... đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối về người, tài sản trong các khâu giao dịch, két quỹ, kho tiền.

                 

Ông Đỗ Đức Thịnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh, cho biết: Hàng năm, Chi nhánh đều xây dựng kế hoạch, thực hiện kiểm tra đột xuất công tác đảm bảo an toàn kho quỹ của các đơn vị và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. Riêng 7 tháng đầu năm nay, Chi nhánh đã tổ chức được 6 lượt thanh tra, kiểm tra an toàn kho quỹ tại các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, tổng số tiền mặt đã kiểm tra hơn 24,8 tỷ đồng; kiểm tra 5 lượt tồn quỹ tiền mặt tại các cây ATM, số tiền gần 6,4 tỷ đồng. Qua kiểm tra, thanh tra, cơ bản các đơn vị chấp hành nghiêm túc chế độ về công tác an toàn kho quỹ, đảm bảo an toàn tiền, tài sản, giấy tờ có giá, không để xảy ra tình trạng sai sót và thừa, thiếu tiền.... Từ đầu năm đến nay, tăng trưởng tín dụng được duy trì, tổng nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 21.502 tỷ đồng, tăng 1.619 tỷ đồng so với năm 2019; tổng dư nợ cho vay là 39.169 tỷ đồng, tăng 934 tỷ đồng so với năm 2019. Ngoài ra, các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ và miễn, giảm lãi cho 4.283 khách hàng với dư nợ được cơ cấu, miễn giảm lãi vay là 1.500 tỷ đồng.

                 

Tìm hiểu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn La (BIDV Sơn La), có hệ thống mạng lưới hoạt động đứng thứ 2 toàn tỉnh với 1 chi nhánh và 8 phòng giao dịch, duy trì tăng trưởng tín dụng ổn định. Thực hiện các quy định, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước và BIDV về công tác an toàn kho quỹ, Chi nhánh đã trang bị đầy đủ hệ thống camera giám sát, hệ thống báo động tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật tại quầy giao dịch, gian đệm, hành lang kho tiền, máy ATM theo quy định của BIDV; định kỳ rà soát, kiểm tra, bảo dưỡng, kịp thời bổ sung, sửa chữa, thay thế, đảm bảo các thiết bị luôn ở trạng thái hoạt động tốt. Xây dựng phương án bảo vệ tại các điểm giao dịch, máy ATM, bảo vệ trong quá trình vận chuyển hàng đặc biệt, thu tiền mặt lưu động tại địa điểm của khách hàng, bảo đảm an toàn và đúng quy định... Theo ông Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc BIDV Sơn La: Hằng năm, Chi nhánh còn tổ chức tập huấn, diễn tập các tình huống giả định bảo vệ kho, quỹ; tổ chức Hội thi ngân quỹ nhằm rèn luyện, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên làm công tác giao dịch, kho quỹ. Tại các ATM, Chi nhánh công khai số điện thoại “đường dây nóng” tiếp nhận các thông tin phản ánh, khiếu nại về dịch vụ của các tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, Chi nhánh còn đầu tư trang thiết bị kho quỹ; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý kho tiền, kiểm kê tiền mặt và tài sản trong kho tiền hàng ngày, định kỳ theo quy định... Do đó, những năm gần đây, tại Chi nhánh và các phòng giao dịch luôn đảm bảo công tác an toàn tiền tệ, không xảy ra các vụ trộm, cướp tiền, tài sản. 7 tháng đầu năm, tổng huy động vốn đạt 3.501 tỷ đồng, dư nợ tín dụng cuối kỳ 6.501 tỷ đồng...

                 

Chấp hành nghiêm túc các quy định, quy trình nghiệp vụ giúp các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện tốt các biện pháp quản lý, đảm bảo an toàn giao dịch tiền tệ, kho quỹ tại đơn vị, góp phần đảm bảo chi tiêu, giải ngân thanh toán tiền mặt phục vụ tiêu dùng, cho vay sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương.

 

Tìm kiếm theo ngày