Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Tây Bắc: Huấn luyện tự vệ năm 2020 đạt loại giỏi

Ngày 23 tháng 03 năm 2020

Từ ngày 17 đến 22/3, Đài Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) khu vực Tây Bắc đã phối hợp với Ban CHQS Thành phố tổ chức huấn luyện tự vệ năm 2020.

 

 

Cán bộ Ban CHQS Thành phố hướng dẫn tự vệ Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Tây Bắc tập bắn bài 1b súng tiểu liên AK.

 

Tham gia đợt huấn luyện có 20 tự vệ của Đài KTTV khu vực Tây Bắc. Trong 6 ngày, các học viên đã được nghiên cứu, tiếp thu những nội dung cơ bản các bài lý luận chính trị theo quy định chung, như: Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta hiện nay; chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh  trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa... Đồng thời, học tập kỹ thuật cấp cứu và vận chuyển người bị thương trong chiến đấu; tác dụng, tính năng kỹ thuật, chiến thuật, cấu tạo các bộ phận của súng tiểu liên AK; tháo lắp thông thường, bảo quản súng, đạn; tập bắn bài 1b súng tiểu liên AK.

 

Thông qua đợt huấn luyện, các học viên tiếp thu được nội dung chính về Luật Dân quân tự vệ, xác định đúng đối tượng, đối tác và hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Đồng thời, nắm chắc chức trách nhiệm vụ của lực lượng tự vệ, biết sử dụng và sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị, huấn luyện chiến thuật đến cấp trung đội DQTV. Qua thi trắc nghiệm nhận thức chính trị, pháp luật, 80% đạt loại giỏi, kiểm tra bắn đạn thật súng AK 60% đạt loại giỏi, 35% đạt khá. Toàn khóa huấn luyện của Đài KTTV khu vực Tây Bắc đạt loại giỏi.

Tìm kiếm theo ngày