Đại hội lần thứ VI Hội Khoa học Kinh tế tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2022

Ngày 08 tháng 11 năm 2018

Ngày 8/11, Hội Khoa học Kinh tế tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2022. Tham dự có các đồng chí: Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy; Vũ Tuấn Anh, Phó Tổng Hiệp hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.


 

Lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Khoa học Kinh tế tỉnh khoá VI.


Nhiệm kỳ 2012 - 2017, Hội Khoa học Kinh tế tỉnh có 498 hội viên sinh hoạt ở 15 chi hội và 1 Hội đồng tư vấn, Hội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Trung ương Hội giao; tổ chức nghiên cứu kịp thời các nghị quyết của Trung ương và tỉnh về mục tiêu nhiệm vụ kinh tế, xã hội từng năm. Đã hoàn thành và báo cáo với tỉnh 15 cuộc tư vấn khoa học, trong đó điển hình là các cuộc tư vấn dự án rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2012-2015; 18 cuộc hội thảo khoa học sát với thực tế địa phương; xuất bản, phát hành Bản tin Khoa học Kinh tế hiệu quả thiết thực. Đại hội đã thảo luận, thống nhất thông qua báo báo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ V và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VI. Trong đó, xác định phương hướng nhiệm vụ xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2018-2022 là củng cố xây dựng tổ chức Hội; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nhằm tạo điều kiện cho hội viên được tiếp cận, phát huy các nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến, xây dựng và triển khai các mô hình kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn.


Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể Hội Khoa học Kinh tế tỉnh; Trung ương Hội Khoa học Kinh tế tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 10 cá nhân; Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tặng Kỷ niệm Chương cho 3 cá nhân.


Đại hội đã bầu 29 đồng chí vào Ban Chấp hành, bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ khóa VI, đồng chí Trần Minh Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế tỉnh khóa V tái cử giữ chức Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế tỉnh khóa VI.

Tìm kiếm theo ngày