Đại hội Đoàn trường Cao đẳng Sơn La lần thứ XLII, nhiệm kỳ 2019 – 2022

Ngày 05 tháng 01 năm 2020

Trong 2 ngày (4 và 5/1), Đoàn trường Cao đẳng Sơn La đã tổ chức Đại hội lần thứ XLII, nhiệm kỳ 2019 – 2022. Tham dự Đại hội có 199 đại biểu, đại diện cho gần 1.000 ĐVTN của 6 liên chi đoàn và 1 chi đoàn trực thuộc Đoàn trường.Ban Chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Sơn La nhiệm kỳ 2019-2022 ra mắt, nhận nhiệm vụ tại Đại hội.


Nhiệm kỳ 2017 – 2019, Ban Chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Sơn La chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức pháp luật cho ĐVTN; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua dạy tốt, học tập tốt; phong trào tình nguyện vì an sinh xã hội; tổ chức các chương trình hướng nghiệp, tư vấn việc làm; chương trình rèn luyện kỹ năng sống... thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Qua các phong trào, trên 80% ĐVTN xếp loại khá trở lên, 80% Chi đoàn đạt danh hiệu khá trở lên. Công tác tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng được quan tâm, trong nhiệm kỳ, đã giới thiệu 108 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét công nhận đối tượng Đảng, giới thiệu 52 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp…  


Nhiệm kỳ 2019 – 2022, Đoàn trường Cao đẳng Sơn La phấn đấu 100% cán bộ, ĐVTN được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 80% ĐVTN hưởng ứng các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, giới thiệu 25 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; có ĐVTN tham gia 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, 35 đề tài NCKH cấp trường…


Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2019-2022.Đại diện Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2017 - 2019.


Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen cho 6 cá nhân; BCH Đoàn trường Cao đẳng Sơn La tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 52 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Tìm kiếm theo ngày