Đại hội Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 22 tháng 05 năm 2020

Ngày 22/5, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có 4 chi bộ trực thuộc, với 62 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, đảm bảo đúng pháp luật, không xảy ra trường hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Chủ động phối hợp với các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ giải quyết án; bảo đảm truy tố có căn cứ, đúng pháp luật, đưa ra xét xử kịp thời những vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là những vụ án về kinh tế, chức vụ, tham nhũng... 

 

 

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; lãnh đạo thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp; phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; bồi dưỡng, kết nạp từ 5 đảng viên trở lên...

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025; văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

 

Đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chúc mừng

Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh khóa XXIII đã bầu Ban Thường vụ, bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đảng ủy khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tìm kiếm theo ngày