Đại hội Đảng bộ Trường THPT Tô Hiệu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 20 tháng 05 năm 2020

Ngày 20/5, Đảng bộ Trường THPT Tô Hiệu (Thành phố) đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham gia của 74/77 đảng viên đang sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhà trường.

 

 

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

 

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy nhà trường đã chỉ đạo Ban Giám hiệu, Ban chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn phối hợp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục trong nhà trường; thực hiện tốt phong trào thi đua “hai tốt”; chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên; bồi dưỡng chất lượng mũi nhọn, tổ chức ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Nhờ vậy, các hoạt động của nhà trường ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả giáo dục toàn diện được nâng lên. Kết quả chuyên môn nghiệp vụ hơn 99% đạt loại giỏi, 0,77% loại khá. Học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt đạt 94,21%; học lực khá, giỏi đạt 52,41%; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 90,9%; nhiều học sinh đoạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp; nhà trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2017. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chú trọng; 100% đảng viên được tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của cấp trên; trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 18 đảng viên, chuyển Đảng chính thức cho 23 đảng viên…

 

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường THPT Tô Hiệu, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trường THPT Tô Hiệu tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giáo dục thực chất và bền vững; bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục vững về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng phát triển chương trình giáo dục phổ thông; tăng cường lãnh đạo của cấp ủy Đảng về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, giáo viên. Phấn đấu 90% giáo viên xếp loại khá, tốt; 90% số học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt trở lên; phấn đấu tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt trên 90%. Đảng bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong nhiệm kỳ kết nạp từ 2-3 đảng viên mới…

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Trường THPT Tô Hiệu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường THPT Tô Hiệu, gồm 7 đồng chí; tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường THPT Tô Hiệu đã bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đại hội cũng bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Tìm kiếm theo ngày