Đại hội Đảng bộ Tỉnh đoàn thanh niên lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 15/6, Đảng bộ Tỉnh đoàn thanh niên Sơn La đã tổ chức Đại hội lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh đoàn khóa XXX, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Tỉnh đoàn đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc được các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả với nhiều hoạt động được tổ chức với quy mô lớn, có ý nghĩa thiết thực. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức hơn 2.700 hoạt động tình nguyện thu hút hơn 40.000 lượt ĐVTN tham gia làm mới 564km đường giao thông nông thôn, xây mới 48 nhà văn hóa, xóa được 33 nhà tạm, nhà dột nát... Các phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”,  “khi tôi 18”, “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Thanh niên khởi nghiệp” tiếp tục được đẩy mạnh đến đoàn viên, thanh thiếu nhi. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng được chú trọng, tạo môi trường để thiếu nhi thi đua học tập và rèn luyện. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, Đảng bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đến cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 16 đảng viên, chuyển đảng chính thức 9 đồng chí...

 

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Tỉnh đoàn tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, thống nhất ý chí và hành động, xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh. Phấn đấu 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ; 90% trở lên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

 Các đại biểu trao đổi tại Đại hội.

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025; các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025; văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Đại hội đã bầu 6 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXX đã bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khóa XXX, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tìm kiếm theo ngày