Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý thị trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 28 tháng 05 năm 2020

Ngày 28/5, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Bá Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

 

 

Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý thị trường lần thứ I.

 

Đảng bộ Cục Quản lý thị trường được thành lập theo Quyết định số 478-QĐ/ĐUK ngày 26/3/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Đảng bộ hiện có 71 đảng viên, sinh hoạt tại 8 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ 2019-2020, Đảng bộ đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Chỉ đạo chính quyền chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường. Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm chăm lo; các tổ chức đoàn thể tiếp tục được kiện toàn, tăng cường, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Đặc biệt, với việc triển khai sâu rộng, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ đảng viên, công chức, người lao động của đơn vị, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

 

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Quản lý thị trường nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường quyết tâm lãnh đạo đơn vị hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 95% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

 

 

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chúc mừng

Ban Chấp hành Đảng bộ Cục quản lý thị trường nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đại hội đã thảo luận, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý thị trường.

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 7 đồng chí; tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đại hội bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tìm kiếm theo ngày