Đại hội Đảng bộ cơ quan khối đảng, đoàn thể Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 22 tháng 05 năm 2020

Ngày 22/5, Đảng bộ cơ quan khối đảng, đoàn thể Thành phố đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy.

 

 

Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ cơ quan khối đảng, đoàn thể Thành phố

 

Đảng bộ cơ quan khối đảng, đoàn thể Thành phố có 9 chi bộ trực thuộc và 56 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, các chi bộ cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc Thành ủy đã chủ động tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ thành ủy ban hành nhiều chủ trương, giải pháp, cụ thể hóa các văn bản triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực. Đến nay, 100% trường học, trạm y tế, bản, tổ dân phố của Thành phố có chi bộ; thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển đảng viên của Đảng bộ Thành phố, trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 935 đảng viên, đạt 116% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố đề ra. Công tác dân vận, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác đối ngoại, kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, xử lý, giải quyết đơn thư được tăng cường. Bên cạnh đó, MTTQ thành phố và các đoàn thể, chính trị, xã hội Thành phố đã phát huy vai trò, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Các cấp hội phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, qua đó, đã có nhiều việc làm hay, sáng tạo có ý nghĩa thiết thực...

 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan khối đảng, đoàn thể Thành phố phấn đấu 100% chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, sinh hoạt chuyên đề theo đúng hướng dẫn; 100% chi bộ trực thuộc và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hằng năm, 100% tập thể lãnh đạo cơ quan các ban Đảng, văn phòng, trung tâm chính trị, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó, hoàn thành xuất sắc đạt 20%; Đảng bộ phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh. 

 

 

Đồng chí Hà Trung Chiến tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan khối đảng, đoàn thể Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

 

 

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại Đại hội

 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí; bầu trực tiếp Bí thư; tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu Phó bí thư; Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Đại hội cũng đã bầu 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Tìm kiếm theo ngày