Đại hội Đảng bộ Chi nhánh Xăng dầu Sơn La lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 22 tháng 05 năm 2020

Ngày 22/5, Đảng bộ Chi nhánh Xăng dầu Sơn La đã tổ chức Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự có lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình.Đại biểu tham dự Đại hội.


Đảng bộ Chi nhánh Xăng dầu Sơn La hiện có 3 chi bộ, 58 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã lãnh đạo tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, các tổ chức đoàn thể tiếp tục được kiện toàn, góp phần quan trọng vào việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cùng với đó, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động, hoàn thành tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện.


Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Chi nhánh Xăng dầu Sơn La tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phấn đấu Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong nhiệm kỳ kết nạp từ 10 đảng viên trở lên...


 

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Chi nhánh Xăng dầu Sơn La lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chi nhánh Xăng dầu Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025; Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội


Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào BCH Đảng bộ khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Chi nhánh Xăng dầu Sơn La đã bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đảng ủy khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu 3 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX.

Tìm kiếm theo ngày