Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sông Mã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ngày 22 tháng 05 năm 2019

Trong 2 ngày 21 và 22/5, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sông Mã đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.Các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.


Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Sông Mã đã phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Triển khai lồng ghép hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào ở khu dân cư như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Khối đại đoàn kết các dân tộc ở huyện Sông Mã được củng cố và phát huy, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện.


Sự phối hợp thống nhất hành động giữa MTTQ với các cơ quan, ban, ngành và các tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Nhân dân các dân tộc tích cực thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế -  xã hội, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ Việt Nam các cấp đã huy động nhân dân đóng góp xây dựng 411 tuyến đường giao thông nông thôn, với tổng chiều dài gần 122 km, kinh phí thực hiện gần 102 tỷ đồng. Đến hết năm 2018, toàn huyện có 1 xã giữ vững tiêu chí đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, có 3 xã đạt 10 đến 14 tiêu chí, 13 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí. Vận động ủng hộ xây dựng Quỹ vì người nghèo được gần 2 tỷ đồng, hỗ trợ làm mới 90 căn nhà Đại đoàn kết.


Với chủ đề “ Đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, đổi mới”, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sông Mã tiếp tục tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng lãng phí, thực hành tiết kiệm...


Đại hội đã hiệp thương cử 51 đồng chí tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Mã khóa XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XIX đã hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XIX; hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019- 2024, gồm 17 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.


Nhân dịp này, UBND huyện Sông Mã tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Mã tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc  trong công tác mặt trận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Tìm kiếm theo ngày