Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân tỉnh Sơn La lần thứ nhất

Ngày 29 tháng 06 năm 2020

Ngày 29/6, Hội Doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân Việt Nam, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

 

 

Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân tỉnh Sơn La lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Hội Doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân tỉnh Sơn La được thành lập theo Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh Sơn La; là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hội được Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phê duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

Các đồng chí trong Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.

 

Toàn tỉnh hiện có trên 3.000 mô hình cựu chiến binh, cựu quân nhân sản xuất, kinh doanh, trong đó có 58 doanh nghiệp, HTX vừa và nhỏ; trên 1.470 mô hình kinh doanh dịch vụ; trên 1.400 mô hình trang trại, gia trại, mỗi năm tạo việc làm cho hơn 14.000 lao động địa phương. Hội Doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân tỉnh Sơn La hiện có 82 hội viên đang sinh hoạt tại 10/12 huyện, thành phố. Định hướng hoạt động nhiệm kỳ năm 2020 – 2025, Hội Doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân tỉnh sẽ phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế; phát huy vai trò làm cầu nối để liên kết cho các hoạt động kinh doanh, sản xuất của các thành viên trong Hội; tổ chức các lớp tập huấn, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế. Duy trì và làm tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chính sách xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

 

 

Hội CCB tỉnh Sơn La đã tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

trong công tác tuyên truyền vận động thành lập Hội Doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân tỉnh Sơn La.

 

Tại Đại hội, đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nhân dịp này, Hội CCB tỉnh Sơn La đã tặng Bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động thành lập Hội Doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân tỉnh Sơn La.

Tìm kiếm theo ngày