Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX thành công tốt đẹp

Ngày 30 tháng 07 năm 2020

Trong 3 ngày (28 đến 30/7), Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

 

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX.

 

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; cùng 228 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 5.000 đảng viên thuộc 92 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

 

 

Đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh phát biểu tại Đại hội.

 

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chủ động tham mưu thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; kịp thời cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch sát với điều kiện của Đảng bộ. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 90%, trong đó, trên 50% đạt trong sạch, vững mạnh; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên, trong đó, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 15%; trong nhiệm kỳ đã kết nạp 1.011 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra...

 

 

Đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và đoàn thể trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp...

 

 

Đồng chí Nguyễn Thái Hưng tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa IX.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối vào thành tựu quan trọng Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí yêu cầu nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục xác định nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt; nắm chắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ mới để chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, nhất là cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của tỉnh...

 

 

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 đồng chí; bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Trung Khải, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội bầu 35 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

 

 

Các đại biểu trao đổi tại Đại hội.

 

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX.

 

 

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sách.

 

 

Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025


1. Hằng năm 100% số tổ chức đảng trực thuộc lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trở lên.

 

2. Phấn đấu hằng năm trên 90% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; có 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

3. 100% cán bộ, đảng viên được nghiên cứu học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

 

4. Phối hợp đào tạo bồi dưỡng trung cấp lý luận chính trị cho 800 học viên trở lên; tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho 100% cấp uỷ viên và báo cáo viên cơ sở.

 

5. Bồi dưỡng đối tượng đảng cho 800 quần chúng ưu tú trở lên; kết nạp từ 500 đảng viên mới trở lên, trong đó kết nạp 100 đảng viên mới là người lao động trong các doanh nghiệp.

 

6. Xây dựng, thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm; giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

 

7. Phấn đấu hằng năm, 100% số cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma tuý; có 98% số cơ quan, đơn vị trở lên được công nhận đạt chuẩn về văn hoá.

 

8. Phấn đấu hằng năm 100% các đoàn thể đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó 90% số tổ chức đoàn thể ở cơ sở trở lên đạt vững mạnh, 20% số tổ chức đoàn thể ở cơ sở trở lên đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.Tìm kiếm theo ngày