Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Châu lần thứ XXI thành công tốt đẹp

Ngày 30 tháng 07 năm 2020

Trong 3 ngày (từ ngày 28-30/7), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Châu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

 

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Châu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Cùng dự có đồng chí Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy; Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 208 đại biểu chính thức đại diện cho trên 5.870 đảng viên của Đảng bộ huyện Yên Châu.

 

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, huyện Yên Châu đã giành được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2020 ước đạt 1.260 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2015. Đến nay, toàn huyện có 8.834 ha cây ăn quả (tăng 354,5% so với năm 2015); xuất khẩu ra thị trường nước ngoài trên 11.520 tấn quả các loại với tổng giá trị xuất khẩu đạt trên 9,4 triệu USD; có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 100% xã có đường giao thông đến trung tâm; 100% các bản được sử dụng điện lưới quốc gia; 11/15 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế... Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp gần 1.150 đảng viên, 100% bản đã có chi bộ. 

 

 

Đồng chí Tráng Thị Xuân tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Đại hội Đảng bộ huyện xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, là: Tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; phát triển huyện Yên Châu theo hướng bền vững...

 

 

Các đại biểu trao đổi tại Đại hội.

 

 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Châu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Tráng Thị Xuân đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu. Đề nghị nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện quan tâm đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ gắn với liên kết chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; thực hiện tốt chính sách về các vấn đề xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội nhất là ở vùng cao, biên giới…

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 37 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ huyện ủy; đồng chí Tòng Thế Anh được bầu giữ chức Bí thư huyện ủy. Đại hội bầu 18 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

 

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Châu lần thứ XXI.

 

 

Các đại biểu tham quan gian hàng nông sản an toàn của huyện Yên Châu tại Đại hội.

 

 

Một số chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025

 

1. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 8.870 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 312 tỷ đồng.

 

2. Giá trị sản phẩm thu hoạch đạt 55 triệu đồng/1ha đất trồng trọt; giá trị hàng hóa nông sản tham gia xuất khẩu đạt 6,5 triệu USD.

 

3. Thành lập mới 15 hợp tác xã; tỷ lệ đô thị hóa đạt 5,2%.

 

4. Tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo, bồi dưỡng đạt 73,82%.

 

5. Giữ vững 20 trường học đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu xây dựng mới 6 trường học đạt chuẩn quốc gia.

 

6. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 96,2%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội 20% lực lượng lao động; 15/15 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 3%/năm.

 

7. Giữ vững 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 2 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 6 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 18 bản đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

 

8. Hằng năm, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 68%; trên 95% cơ quan, doanh nghiệp, trường học; 85% bản, tiểu khu; 90% xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

 

9. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 92%; tỷ lệ dân số thị trấn, thị tứ được sử dụng nước sạch 100%; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom ở đô thị 96%, ở nông thôn 60%; tỷ lệ chất thải rắn ở thị trấn, thị tứ được xử lý 96%.

 

10. Trồng rừng theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao; tỷ lệ che phủ rừng ổn định đạt 48%.

 

11. Kết nạp được 750 đảng viên trở lên; hằng năm, có từ 90% tổ chức cơ sở đảng và 80% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% bí thư chi bộ và trưởng bản, tiểu khu trưởng được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng về lý luận chính trị; 100% chi bộ bản, tiểu khu có chi ủy; 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn về trình độ.

 

Thanh Huyền - Thủy Ngân

Tìm kiếm theo ngày