Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Mộc Châu lần thứ III, năm 2019

Ngày 14 tháng 06 năm 2019

Trong 2 ngày 13 và 14/6, huyện Mộc Châu đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III, năm 2019.Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Mộc Châu lần thứ III, năm 2019.


Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Tư, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số (Ủy ban Dân tộc); Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và 150 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 70.000 đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện Mộc Châu.Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ III, năm 2019 ra mắt Đại hội.


Với tỷ lệ đồng bào DTTS cao, chiếm 61,53% dân số toàn huyện, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, các cấp chính quyền huyện Mộc Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đồng bộ và toàn diện chương trình, kế hoạch; thực hiện các chính sách đối với đồng bào các dân tộc thiểu số bảo đảm kịp thời, đúng mục tiêu, đối tượng, đúng quy định. 5 năm qua, với tổng số vốn trên 500 tỷ đồng từ nhiều chương trình, dự án, huyện Mộc Châu đã xây dựng 377 công trình giao thông, thủy lợi, điện lưới Quốc gia, nước sinh hoạt, trạm y tế, nhà văn hóa, trường học… Với sự đầu tư của Nhà nước, hỗ trợ của cộng đồng và nỗ lực vươn lên của đồng bào DTTS, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 22,14% (năm 2015) xuống còn 11,11% (năm 2018); 100% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục; có 11/13 xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế; có 68,4% hộ gia đình văn hóa; 79/172 bản, tiểu khu văn hóa. Bên cạnh đó, toàn huyện đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa 283 nhà ở cho người có công với cách mạng là người DTTS, đến nay 100% số hộ người DTTS có công với cách mạng trên địa bàn có khó khăn về nhà ở đã được hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở…


Đại hội đã xác định thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc đến năm 2024 với các mục tiêu cụ thể: 100% các chính sách dân tộc được triển khai kịp thời và đầy đủ đến vùng đồng bào DTTS; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm được duy tu bảo dưỡng, đi được 4 mùa; có 10/13 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS còn dưới 3,5%; tỷ lệ hộ gia đình được dùng điện sinh hoạt 99,8%; 100% số xã có lớp học kiên cố, bán kiên cố; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 75%; tỷ lệ tảo hôn trong đồng bào DTTS xuống còn dưới 5%; 80% số xã, thị trấn đạt và cơ bản đạt tiêu chuẩn “4 không” về ma túy…


Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Hồng Minh biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc của huyện Mộc Châu. Đồng thời đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện tiếp tục nghiên cứu, nắm vững các chủ trương, triển khai hiệu quả các chính sách, chương trình mục tiêu;  phát triển toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và quốc phòng – an ninh đối với vùng đồng bào DTTS; quan tâm bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ DTTS; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai các chủ trương  của Trung ương, của Chính phủ, của tỉnh, đặc biệt là chủ trương phát triển Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu. Ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho các xã vùng cao, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn; thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội đối với vùng đồng bào DTTS; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho đồng bào; đảm bảo an ninh biên giới, phòng chống các loại tội phạm.Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh.


Các cá nhân nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.


Đại hội đã bầu 16 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ III, năm 2019; thông qua Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024.


Nhân dịp này, có 2 tập thể, 10 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; 3 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh; 10 cá nhân được nhận giấy khen của  Ban Dân tộc tỉnh; 10 tập thể, 30 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2018.


Tìm kiếm theo ngày