Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Điện lực Sông Mã lần thứ VI

Ngày 14 tháng 10 năm 2021

Ngày 14/10, Công đoàn cơ sở thành viên Điện lực Sông Mã (Công đoàn điện lực Sông Mã) đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

                                 


Các đại biểu dự Đại hội. 

           

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Điện lực Sông Mã phát động các phong trào thi đua, vận động đoàn viên thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, góp phần doanh thu 9 tháng năm 2021 đạt trên 78,5 tỷ đồng; số hộ có điện lưới quốc gia là 44.011 hộ, chiếm tỉ lệ 94,84%; thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động; tham gia chỉ đạo tốt công tác an toàn bảo hộ lao động; đẩy mạnh thi đua thực hiện đạt chỉ tiêu giao giữa các tổ đội; thực hiện tốt công tác 5S trong đơn vị, văn hóa doanh nghiệp trong các tổ đội, đường dây và trạm biến áp kiểu mẫu. Ngoài ra, Công đoàn luôn quan tâm bồi dưỡng các đoàn viên ưu tú để đề nghị kết nạp vào Đảng, trong nhiệm kỳ có 3 đoàn viên công đoàn được kết nạp vào Đảng.

           


Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên Điện lực Sông Mã khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

           


Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

           

Nhiệm kỳ 2021-2026, Công đoàn Điện lực Sông Mã phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 50% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 50% tổ công đoàn đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc; giới thiệu 3 đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, kết nạp Đảng.

           

Nhân dịp này, Công ty Điện lực Sơn La tặng Giấy khen 1 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Tìm kiếm theo ngày