Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 20 tháng 05 năm 2020

Ngày 20/5, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông có 32 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi ủy, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông luôn thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, tổ chức sinh hoạt Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tập trung lãnh đạo hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm. Trong nhiệm kỳ, đã cử 18 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 10 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng. Qua đánh giá phân loại hàng năm, chi bộ và 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.


Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Sở Thông tin Truyền thông tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm, trong đó có 20% xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp từ 5-6 đảng viên trở lên…

 

 

Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu và Nghị quyết Đại hội

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX; dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

 

 

Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

 

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí; bầu trực tiếp Bí thư và Phó Bí thư; bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tìm kiếm theo ngày