Đá Đỏ chú trọng công tác xây dựng Đảng

Ngày 16 tháng 05 năm 2018

Đá Đỏ là xã vùng ba, vùng hồ sông Đà, đặc biệt khó khăn của huyện Phù Yên. Vượt lên khó khăn, thách thức, phát huy tối đa nội lực, đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành, phát huy khối đại đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính trị ở các cơ sở, tạo được sự đồng thuận của nhân dân, Đảng bộ xã Đá Đỏ đã giành được những thành tựu quan trọng trong lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.


 

Một góc bản Bãi Vàng B, xã Đá Đỏ (Phù Yên) hôm nay.

 

Coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ tiên quyết để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết TW4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; làm tốt công tác cán bộ; công tác dân vận; bồi dưỡng lý luận chính trị và chăm lo công tác phát triển Đảng (riêng năm 2017 kết nạp 22 đảng viên mới). Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ xã đảm bảo quy chế làm việc toàn khóa; đội ngũ cán bộ được kiện toàn, quy hoạch và luân phiên cử đi đào tạo lý luận chính trị, quản lý Nhà nước; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng vai trò tiên phong, gương mẫu của từng đảng viên; tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt...


Trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ xã chủ động phân công từng cấp ủy viên phụ trách chi bộ cơ sở, tập trung lãnh đạo nhân dân thâm canh 23 ha lúa nước, 560 ha ngô lai, 140 ha sắn, sản lượng lương thực có hạt đạt trên 1.800 tấn; trồng 30 ha cỏ chăn nuôi, duy trì tổng đàn gia súc 5.000 con, 10.000 con gia cầm; 2 ha thủy sản, khai thác trên 20 tấn thủy sản/năm; quản lý bảo vệ 1.470 ha rừng, trồng mới 45 ha rừng kinh tế, nâng độ che phủ của rừng lên 43%; duy trì trên 500 ha cây ăn quả. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào làm đường bê tông đến các bản; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 41,9%. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, bản sắc văn hóa truyền thống được duy trì; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Đến nay, xã có 6 bản, 446 hộ đạt danh hiệu văn hóa, Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh.


Đồng chí Đinh Bình Năng, Bí thư Đảng ủy xã, chia sẻ thêm: Tuyến đường Đá Đỏ - Vạn Yên đang trong giai đoạn nâng cấp trải nhựa, chỉ còn khoảng 5 km nữa là thông tuyến đến trung tâm xã. Đây sẽ là cú hích thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã ngày càng phát triển. Đảng ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình, phương án cụ thể, lâu dài để đưa kinh tế - xã hội của xã bắt nhịp với xu thế, thị trường, phát huy lợi thế sẵn có của lòng hồ sông Đà phát triển nuôi thủy sản; tập trung chăn nuôi, trồng rừng, lai ghép cây ăn quả trên đất dốc, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, từng bước giảm nghèo, hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới...


Định hướng tới, Đảng bộ xã tiếp tục lãnh đạo nhân dân hoàn thành các mục tiêu mà nghị quyết Đảng bộ xã đã đề ra, phấn đấu tổng sản phẩm kinh tế nông nghiệp tăng 5% so với năm 2017; cơ cấu nông nghiệp, thủy sản chiếm 90%, dịch vụ 10%; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 39,7%; có 66,7% số hộ gia đình, 70% số bản đạt danh hiệu văn hóa; duy trì 100% số bản và đơn vị đạt chuẩn không có ma túy; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Tìm kiếm theo ngày