Đa dạng các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

Những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quan tâm tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn.

 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông.

 

Hằng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phòng văn hóa thể thao các huyện, thành phố tuyên truyền PBGDPL; định hướng chủ đề, nội dung tuyên truyền, phổ biến gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, trọng tâm là các nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; các văn bản pháp luật mới ban hành trong năm 2019, 2020; các nghị quyết của HĐND tỉnh. Hoạt động PBGDPL được thực hiện đa dạng dưới nhiều hình thức, như: Căng treo băng rôn khẩu hiệu; phóng tác cụm pano tuyên truyền; biên soạn tài liệu tuyên truyền; sáng tác mẫu tranh cổ động; tuyên truyền miệng của đội tuyên truyền lưu động và đội chiếu bóng lưu động; xây dựng, khai thác, quản lý tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị trong toàn ngành; niêm yết công khai văn bản các thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị; thường xuyên, kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung lên trang thông tin điện tử của cơ quan.

 

Từ đầu năm đến nay, Sở đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức 165 buổi chiếu phim cho 56.300 lượt người xem; dịch và lồng thuyết minh 11 phim tiếng dân tộc Thái. Biên soạn, in và phát hành 3 số Thông tin khoa học chuyên đề tuyên truyền về tác hại bia, rượu; bạo lực học đường; cải cách thủ tục hành chính; biên tập 5 tài liệu; in, sao 86 đĩa CD tuyên truyền về các luật mới cấp phát cho Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố. Chỉ đạo Bảo tàng tỉnh phối hợp với các trường học trong tỉnh tổ chức tuyên truyền thông qua các hình thức treo băng rôn ảnh, trình chiếu phim tư liệu về các chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý”, “Di tích Quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La”, “Tiểu sử, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Sơn La”, thu hút 2.000 học sinh, sinh viên, tân binh mới tham gia. Chỉ đạo Thư viện tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật (Công an tỉnh) tổ chức tuyên truyền, triển lãm sách với chủ đề: Phòng chống bạo lực học đường; tệ nạn ma túy và buôn bán ma túy; Luật Giao thông đường bộ; Pháp luật hình sự Việt Nam trước thách thức an ninh phi truyền thống tại Công an tỉnh, Trường THCS, THPT Chiềng Sinh (Thành phố), với gần 2.000 cán bộ và học sinh tham gia. Phối hợp với Hội LHTN tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Bộ CHQS tỉnh tuyên truyền, phổ biến về Luật Biển Việt Nam, Công ước Luật biển, chủ quyền lãnh thổ Việt Nam; Hiến pháp năm 2013 - Sự kết tinh ý chí, trí tuệ toàn dân tộc cho 1.500 lượt cán bộ, chiến sỹ. Đăng 86 tin, bài ảnh có nội dung tuyên truyền PBGDPL trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Tổ chức 32 buổi tuyên truyền bằng xe lưu động cho 40.000 lượt người nghe. Tổ chức căng treo băng zôn tuyên truyền trên các trục đường chính của Thành phố hưởng ứng Ngày “Quyền người tiêu dùng Việt Nam; Ngày “Quốc tế hạnh phúc”; Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình.

 

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật cũng được quan tâm chỉ đạo; tại đơn vị đã xây dựng 1 tủ sách pháp luật, trên 150 đầu sách, thường xuyên rà soát, bổ sung số lượng sách mới, kịp thời đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của các cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan. Chỉ đạo Thư viện tỉnh phối hợp xây dựng 6 tủ sách pháp luật. Từ đầu năm đến nay, đã luân chuyển 16.200 cuốn sách cho các đơn vị: Bảo tàng tỉnh, Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh; Trại Tạm giam Công an tỉnh; Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh; Bệnh viện Tâm thần tỉnh.

 

Có thể nói, việc đa dạng các hình thức tuyên truyền PBGDPL đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo bước chuyển rõ nét về nhận thức và hành động của nhân dân trong quá trình thực thi các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Để công tác tuyên truyền, PBGDPL đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành và cộng đồng dân cư, chú trọng tập trung, ưu tiên phổ biến những quy định mới được ban hành có liên quan đến các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, gồm: Luật hôn nhân và gia đình, Luật Quảng cáo, Luật Di sản Văn hóa; lồng ghép các nội dung tuyên truyền PBGDPL vào các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, trọng đại của tỉnh, đất nước trong năm 2020. Tham gia các hoạt động Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020...

Tìm kiếm theo ngày