Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở Sông Mã

Ngày 08 tháng 04 năm 2020

Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Sông Mã đã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân trên địa bàn thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với những việc làm cụ thể, thiết thực, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính sáng tạo của nhân dân trong triển khai thực hiện, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

 

Người dân bản Hưng Hà, xã Chiềng Khương (Sông Mã) chăm sóc cây ăn quả.

 

Để thực hiện hiệu quả cuộc vận động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú; thường xuyên phối hợp với UBND huyện và các ban, ngành chức năng, triển khai thực hiện cuộc vận động đến tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên đã chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền gắn với các cuộc vận động, các phong trào phù hợp với từng cơ sở, từng tiêu chí phụ trách xây dựng nông thôn mới. Trong đó, Đoàn thanh niên thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; Hội Phụ nữ huyện đẩy mạnh Cuộc vận động “5 không 3 sạch”; Hội Nông dân huyện tổ chức phát động phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; Hội cựu chiến binh phát động phong trào thi đua “Hội Cựu chiến binh gương mẫu”... Đặc biệt, tập trung tuyên truyền nêu cao vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới, tự nguyện giải phóng mặt bằng, đóng góp vật liệu, ngày công, hiến đất, cây cối hoa màu xây dựng các công trình phục vụ đời sống và sản xuất. Đồng thời, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc; vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự nông thôn...

 

Ông Thào A Sử, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, cho biết: Hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của huyện cùng các tổ chức thành viên đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành... tổ chức cho 100% bản, tổ dân phố đăng ký thực hiện các nội dung của cuộc vận động với mục tiêu cụ thể, rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương để người dân hiểu mục đích, ý nghĩa gắn với lợi ích mà họ trực tiếp được hưởng, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện phong trào. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước; tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

 

Từ các phong trào do Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên phát động, trong 5 năm (2015-2019), nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã thực hiện chuyển đổi hơn 6.000 ha cây lương thực kém hiệu quả trên đất dốc sang trồng các loại cây ăn quả chất lượng cao; trồng mới 860 ha rừng; gần 350 ha cỏ nuôi trâu, bò nhốt chuồng đem lại thu nhập cao. Về xây dựng cơ sở hạ tầng, nhân dân đóng góp gần 62 tỷ đồng cùng các nguồn lực của Nhà nước xây dựng 538 tuyến đường giao thông nông thôn, với tổng chiều dài gần 122 km; xây dựng 130 nhà văn hóa xã, bản. Đến nay, toàn huyện 18 xã có nhà văn hóa, 68,7% khu dân cư có nhà văn hóa, 12 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 38 đơn vị trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 7,9 triệu năm 2016 lên 13,2 triệu năm 2019.

 

Bên cạnh đó, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, Ủy ban MTTQ các cấp đã tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, giúp đỡ các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới với số tiền bình quân đạt 500 triệu đồng/năm. Ngoài ra, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thăm hỏi, tặng quà 1.484 hộ nghèo và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Canh Tý năm 2020 với tổng kinh phí hơn 480 triệu đồng; năm 2019, hỗ trợ làm “Nhà đại đoàn kết” cho 16 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện với tổng số tiền 320 triệu đồng; phối hợp với Agribank Chi nhánh Sông Mã hỗ trợ 30 triệu đồng làm nhà cho 1 hộ nghèo tại xã Chiềng En; phối hợp Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Sơn La hỗ trợ 350 triệu đồng cho 7 gia đình làm nhà... Ðến nay, huyện Sông Mã đã có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã đạt từ 10-12 tiêu chí, 8 xã đạt từ 5-9 tiêu chí.

 

Có thể nói, những kết quả đạt được từ Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Thời gian tới, MTTQ các cấp huyện Sông Mã tiếp tục triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tìm kiếm theo ngày