Cuộc thi "Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Sơn La lần thứ 5" sẽ trao giải vào trung tuần tháng 11

Ngày 21/10, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 5, năm 2021 đã họp thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết cuộc thi; kế hoạch tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi "Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Sơn La lần thứ 5, năm 2021".

                                 


Họp Ban Tổ chức Cuộc thi "Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 5, năm 2021".

           

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 5 đã nhận được 77 hồ sơ của 42 đơn vị trường học thuộc 10/12 huyện, thành phố. Ban Tổ chức đã thảo luận, thống nhất đề xuất 32 mô hình, sản phẩm đạt giải; trong đó, 5 mô hình, sản phẩm đoạt giải Nhất; 5 mô hình, sản phẩm đoạt giải Nhì; 10 mô hình, sản phẩm đoạt giải Ba và 12 sản phẩm, mô hình đoạt giải Khuyến khích. Đồng thời, chọn 10 mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 17, năm 2021.

           

Dự kiến, Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi "Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Sơn La lần thứ 5, năm 2021" sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 11. Căn cứ thực tế tình hình dịch bệnh Covid-19, Ban Tổ chức sẽ quyết định hình thức tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi phù hợp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Tìm kiếm theo ngày