Cụm thi đua Văn phòng Đoàn ĐBQH các tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

Ngày 05 tháng 12 năm 2018

Ngày 5/12, tại tỉnh Sơn La, Cụm thi đua Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) các tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. Tham dự Hội nghị có Văn phòng Đoàn ĐBQH các tỉnh: Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Lạng Sơn, Điện Biên và Lai Châu. Về phía tỉnh ta, dự Hội nghị có đồng chí Quàng Văn Hương, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.


 

Cụm thi đua Văn phòng Đoàn ĐBQH các tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018.


Năm 2018, các văn phòng ĐBQH trong cụm luôn đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác tham mưu, giúp việc kịp thời hiệu quả và chuyên nghiệp, đồng thời, không ngừng đổi mới phương thức tham mưu, giúp việc cho hoạt động của đại biểu quốc hội và Đoàn ĐBQH đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Trong năm qua, các Văn phòng của Cụm đã tổ chức 69 hội nghị, hội thảo tham gia ý kiến vào các dự án luật sửa đổi, bổ sung được trình tại Kỳ họp thứ 5, thứ 6 Quốc hội khóa XIV; tham mưu, tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát và xây dựng, tổng hợp kết quả giám sát để Đoàn giám sát báo cáo với Đoàn ĐBQH tỉnh xem xét; tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh trước và sau Kỳ họp thứ 5, thứ 6 Quốc hội khóa XIV, tổng hợp ý kiến của cử tri để Đoàn ĐBQH tỉnh gửi tới các cơ quan, bộ, ngành của Trung ương và địa phương xem xét, giải quyết…


Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua năm 2019, như: Chú trọng việc tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu quốc hội thực hiện tốt các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ; triển khai phát huy sáng kiến thực hiện phong trào thi đua; đánh giá đúng thực chất và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu; chú trọng bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và nêu cao vai trò trách nhiệm của công chức, viên chức tại Văn phòng ĐBQH các tỉnh…

Tìm kiếm theo ngày