Cụm thi đua số 1, Hội CCB các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu tổng kết năm 2018

Ngày 09 tháng 10 năm 2018

Ngày 9/10, tại huyện Vân Hồ, Cụm thi đua số 1, Hội CCB các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đã tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua năm 2018 và đề ra phương hướng thi đua năm 2019. Dự Hội nghị có đại diện Ban Dân vận tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Vân Hồ.


 

Lãnh đạo Hội CCB các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu

thăm mô hình trồng cây ăn quả có múi của hội viên CCB xã Đông Sang (Mộc Châu).


Năm qua, các cấp Hội CCB trong Cụm luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Hội và địa phương, phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. Tham mưu, phối hợp tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch; phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên. Phong trào cựu chiến binh tham gia phát triển kinh tế luôn được chú trọng, đến nay, tổng dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội do các đơn vị trong Cụm nhận ủy thác trên 1.784 tỷ đồng; tỷ lệ hộ gia đình CCB khá và giàu ngày càng nâng cao; toàn cụm có 2.334 doanh nghiệp, HTX, trang trại, gia trại do CCB làm chủ. Đã xóa được 149 nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên nghèo; tu sửa, xây dựng mới 6.138 nhà ở cho người có công. Công tác xây dựng tổ chức Hội được quan tâm, trong năm, toàn Cụm đã kết nạp mới 1.093 hội viên, thành lập mới 84 chi hội. Tại Hội nghị, các đơn vị trong Cụm đã ký giao ước thi đua năm 2019.


Trước đó, Hội CCB tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đã đi tham quan một số mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu của hội viên CCB trên địa bàn huyện Mộc Châu.

Tìm kiếm theo ngày