Cục Thi hành án dân sự tỉnh Triển khai công tác thi hành án dân sự hành chính năm 2019

Ngày 30 tháng 11 năm 2018

Ngày 30/11, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển triển khai công tác thi hành án dân sự hành chính năm 2019. Dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Nội chính tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố.Lãnh đạo Cục THADS tỉnh tặng Giấy khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong THADS năm 2018.


Năm 2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tích cực chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS với những chuyển biến tích cực. Số tiền thụ lý mới tăng so với năm 2017, các cơ quan THADS tỉnh đã thi hành xong hơn 5 nghìn việc, với số tiền trên 93 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 89,66% về việc, 40,8% về số tiền trên số có điều kiện thi hành; so với chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao năm 2018, về việc đạt và vượt chỉ tiêu 17,66%, về tiền vượt 8,78%. Công tác xác minh, phân loại việc đảm bảo chính xác, đúng pháp luật. Công tác theo dõi thi hành án hành chính được thực hiện nghiêm túc. Việc thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản cho ngân sách Nhà nước, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ án lớn, các vụ việc liên quan đến các khoản nợ của các tổ chức tín dụng được tập trung chỉ đạo giải quyết…


Các đại biểu dự Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân về những hạn chế trong công tác THADS, như số tiền có điều kiện thi hành phải chuyển sang kỳ sau chưa giảm; những khó khăn trong việc thi hành về tiền đối với một số vụ án trọng điểm, tín dụng ngân hàng, của một số đơn vị đạt thấp; các vụ việc liên quan đến phá sản doanh nghiệp với số tiền phải thu hồi lớn, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ dân…


Năm 2019, Cục THADS tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ; nâng cao chất lượng và tính chính xác trong phân loại án; chủ động thi hành các vụ án tham nhũng; nâng cao hiệu quả thi hành án đối với những việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động THADS; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc khiếu kiện vượt cấp, kéo dài…


Tại Hội nghị, Cục THADS tỉnh đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của Bộ Tư pháp cho 4 cá nhân; tặng Giấy khen cho 1 tập thể điển hình tiên tiến; 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong THADS năm 2018; công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 7 cá nhân, danh hiệu Lao động tiên tiến cho 133 cá nhân, 12 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác THADS năm 2018.

Tìm kiếm theo ngày