Cục Thi hành án Dân sự tỉnh: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Ngày 18 tháng 04 năm 2019

Ngày 18/4, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.Lãnh đạo Cục Thi hành án Dân sự tỉnh chuyển trao danh hiệu lao động xuất sắc cho các tập thể


6 tháng đầu năm 2019 (từ ngày 1/10/2018 đến nay), các cơ quan thi hành án trong tỉnh tiếp tục duy trì, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, tập trung giải quyết việc thi hành án, đẩy nhanh quá trình tổ chức thi hành án; đảm bảo chính xác trong công tác xác minh, phân loại án; phần lớn các vụ việc mới thụ lý đều được giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật. Trong 6 tháng, toàn ngành đã giải quyết 2.591 việc, với gần 27 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 71,55% vụ việc. Ngoài ra, công tác thực hiện cơ chế một cửa; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của công chức, người lao động; công tác kiểm tra chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động chuyên môn; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm túc trong cơ quan thi hành án dân sự...


6 tháng cuối năm, cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục tập trung giải quyết các vụ án có giá trị lớn, những khoản phải thu hồi tiền, tài sản  trong các vụ án tham nhũng để nâng cao tỷ lệ thi hành về giá trị các vụ việc mới thụ lý, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng. Làm tốt công tác tham mưu cho Ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp trong chỉ đạo, phối hợp công tác liên ngành thi hành án dân sự. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tập trung giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền; tổ chức xác minh, đối thoại đảm bảo việc giải quyết đúng thời hạn, trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định...


Nhân dịp này, Cục Thi hành án đã chuyển trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể; Bộ Tư pháp công nhận 5 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, tặng Bằng khen cho 3 cá nhân, 1 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự năm 2018.

Tìm kiếm theo ngày