Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Sông Lam: Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2023

Ngày 05 tháng 01 năm 2020

Ngày 4/1, Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Sông Lam đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2023.


 

Lãnh đạo phường Tô Hiệu (Thành phố) tặng hoa Ban Chi ủy Chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020-2023.


Chi bộ Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Sông Lam hiện có 19 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, 100% cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hàng năm, doanh thu của đơn vị đều tăng bình quân 20,32%; thực hiện nộp thuế đầy đủ với Nhà nước; 100% cán bộ, người lao động trong Công ty đều được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; lương thu nhập bình quân của cán bộ, người lao động đạt 5,5 triệu đồng/người/tháng; tham gia và chấp hành đầy đủ công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, xây dựng nếp sống văn hoá và các hoạt động xã hội, từ thiện tại địa phương... 


Nhiệm kỳ mới, Chi bộ tiếp tục phấn đấu giữ vững tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; tập trung lãnh đạo phát triển kinh doanh của Công ty có tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 5% đến 10%; lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước từ 5 đến 10 tỷ đồng, thu nhập bình quân hàng năm của cán bộ, đảng viên và người lao động tăng từ 5% đến 7%; phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.


Đại hội đã bầu Ban Chi ủy Chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020-2023, gồm 5 đồng chí; bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ phường Tô Hiệu, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tìm kiếm theo ngày