Công ty Điện lực Sơn La: Huấn luyện nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2020

Ngày 27 tháng 06 năm 2020

Trong 2 ngày (25 và 26/6), Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động cho chủ tịch công đoàn cơ sở thành viên và an toàn vệ sinh viên các đơn vị cơ sở năm 2020.Thực hành cấp cứu người bị nạn.


Trong thời gian huấn luyện, các học viên được quán triệt, phổ biến các nội dung về: Luật An toàn vệ sinh lao động; các chế độ, chính sách người lao động được hưởng trong thực hiện nhiệm vụ được giao; cách nhận biết các yếu tố nguy hiểm, rủi ro và các phòng tránh trong quá trình lao động, sản xuất. Ngoài ra, còn thực hành sơ cấp cứu người bị điện giật bằng phương pháp hồi sinh tổng hợp, băng bó vết thương, xử lý sự cố ban đầu khi xảy ra mất an toàn lao động... Qua huấn luyện, các học viên được trao đổi, nâng cao nghiệp vụ về công tác an toàn vệ sinh lao động, từ đó vận dụng vào thực tế, đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Đây cũng là một trong những giải pháp được ngành Điện tập trung triển khai trong thời gian tới, nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro, mất an toàn lao động.


Ngọc Diệp (Công ty Điện lực Sơn La)

Tìm kiếm theo ngày