Công ty cổ phần Nông nghiệp Chiềng Sung: Hội nghị người lao động năm 2020

Ngày 06 tháng 01 năm 2020

Ngày 6/1, Công ty cổ phần Nông nghiệp Chiềng Sung tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020; đánh giá kết quả sản xuất, kinh doanh và công tác thi đua khen thưởng năm 2019.

 

Hội nghị người lao động Công ty cổ phần Nông nghiệp Chiềng Sung năm 2020


Năm 2019, Công ty  cổ phần Nông nghiệp Chiềng Sung sản xuất 11 loại ngô giống các loại, gồm: LVN10, LVN61, LVN669, Bioseed B9698, B06, B21, B9034, B9999, Vino688, ngô nếp HN88 và ngô dòng 61, với tổng diện tích 350 ha, sản lượng đạt 1.278 tấn. Công ty đã thực hiện nghiêm túc thỏa ước lao động tập thể ký kết giữa Giám đốc với người đại diện sử dụng lao động và chủ tịch Công đoàn cơ sở; bảo đảm các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động… Năm 2019, doanh thu của Công ty tăng 105% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 5 tỷ 534 triệu đồng, lợi tức cổ phần đạt 25%/năm. Sau khi báo cáo tài chính năm 2019, Công ty đã chi trả lợi tức cổ phần cho cổ đông và tiền thưởng cho người lao động. Ngoài ra, Công ty đã hỗ trợ 2,5 tỷ đồng cho người lao động và nông dân trên địa bàn tham gia sản xuất ngô giống.


Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 7 cá nhân, công nhận 3 Tập thể Lao động xuất sắc; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho 1 cá nhân; Bảo hiểm xã hội tỉnh tặng Bằng khen cho 1 cá nhân và nhiều cá nhân được Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Mai Sơn tặng Giấy khen.


 

Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh

Tìm kiếm theo ngày